Främlingsskap


Främlingsskap


Främlingar på vägen

ser de många husen

med sin inbyggda längtan

stängd med fönsterrutor

mot de vägfarande,

stängd av rädsla

för det främmanvarande.


Öppet landskap


Det milda sommarregnet

tvättar

björkarnas fötter

i den gröna hagen

och ängsullens mjukhet

vaggas av vinden

och löften

om blommande framtid;

ett landskap

som kan besökas

utan inresetillstånd

som gör oss alla

delaktiga,

som inte fjärmar

utan värmer

och närmar.


Vardag


Här är jag

och här är du

och där är de

de unga tu

och vår möda

och vår vardag.

Allt är smått

och allt är stort

och det är höst

och vått

och allt en oförklarlig gåta.


That's the question


När jag gör min sorti

kan jag inte låta bli

att tänka som ett bi:

"finns det lite honung

bortom kröken

eller är det bara ris

och ljung

och sen ajöken?"


Sommarkatten


Det sitter en katt på en farstutrapp

och undrar vart folket tog vägen

med strömming och grädde, med

smek och klapp

i det bästa av fiskelägen.


Det sitter en katt och han stirrar

blint

mot sommarens ljuva minnen,

men när dörren är sluten och

fönstret tomt

finns det ingen som släpper in en.


Det sitter en katt som var någons

på skämt

när gäddorna lekte i säven,

visst sitter han kvar, men han

väntar bestämt

på den långt mer barmhärtige

räven.


Jan-Erik Johansson


Copyright © Jan-Erik Johansson 2014 -


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.