Möte i Calcutta


Möte i Calcutta


Med u-ländska mått mätt

var den halvsvältande

jag mötte i Calcutta mätt -

men på våra breddgrader

blott

ett besvärande mått

på det överflöd

vi själva fått.

Kärleksreceptet


Hand i hand.

Land i land.

Om vi tänkte lite

med hjärtat ibland,

skulle vi ha det

bättre med varann.

Sträckta händer


Så många de är,

alla dessa barn från

fjärran länder,

där de står med sina

sträckta händer.

Har ni någonting till oss?

Kan ni inte ge oss lite av

ert bröd?

Kan ni inte ge oss lite av

ert överflöd?

Pungslag


Styggare kan ingen vara

än de styrande nu är,

kräver kärvt att man ska spara

fast man redan fattig är.

Bördorna ska delas lika,

påståendet är smått genant.

Vilka bördor bär de rika,

frånsett någon diamant?

Höstvind i Lillans hår


Höstvinden sliter

i gulnad lind

men leker i Lillans hår.

Lillan leker

vid barnhemsgrind -

grinden för vinden slår.

Höstvind hör hemma

i gulnad lind.

Lillan hör hemma

vid barnhemsgrind.

Vinden leker i hennes hår.

VINDEN kanske förstår?

Utom hörhåll


Isolerad i en dykarklocka av

glas -

så stod jag där


och iakttog

fiskarna, var och en


en uppenbarelse

som försökte säga mig något


jag inte hörde; jag människa

de: medlemmar


av varandra.

Med rosor röda


Med rosor röda vill jag pryda

ditt vackra hår,

med kärlekens ord vill jag smeka

ditt öra,

med mina fingertoppar

vill jag

din kind få röra -

om jag bara får...


Jan-Erik Johansson


Copyright © Jan-Erik Johansson 2014 -


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.