Pastoral


Någonstans i Languedoc sommaren 2014


Bröd och ost och vin

- en förträfflig föda.

Utsikten är fin,

traktens druvor röda.

Osten lagom stark

lagd på spröd baguette.


Jorden lever: skratt och tårar

stiger mot himlen opp.

Söta flickebarn och

unga dårar

dansar fram i glad galopp.

Det är sommaren som

i spåren följt på våren

tyglande sin lätta tropp.


Här på klassisk mark

äter man sig mätt

under solens glöd.

Ost och vin och bröd

- goda gudars gåva.


Jan-Erik Johansson


Copyright © Jan-Erik Johansson 2014 -


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.