Snart våras det


Vår


Vårväg,

kantad med blommor, sol-

serpentin mellan björkar.

Ett grönt crescendo

i landskapet.

Behagfull värme

blåser

i svepande vårvind.

Och därborta,

med vinden ryckande i

kjolen,

du på avstånd

i solen.


Skönhetssyn


En fågels flykt, en blommas

doft,

ett sirligt gräs, som bugar.

Ett barfotspår i sanden.

Ett moln, som drar mot

en gyllne rymd.

En blåblåst fjärd med vita brott

och rödbrun tång på

stranden.

Behövs det mer?

Får hjärtat ro?

Blir sinnet fritt från smärta?

Kom skönhetssyn - och

håll mig hårt i handen!


Snart våras det


Snart är det svåraste

trots allt tillända,

snart våras det

och ljuset börjar återvända.


I ögat tåras det

kanhända

vid tanken på en lärka

och en nyss utslagen knopp.


Så lång som vintern än kan

verka

så överlever vi, som ni kan

märka,

på kärlek, tro

och hopp.


Jan-Erik Johansson


Copyright © Jan-Erik Johansson 2014 -


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.