Tidens tankar på kärlek


Benny Strukelj alias 2dark4u
Vi lever i en kärleksmisär
där själva livet inte finns
det är varken här eller där
inte heller något vi minns


Sägs att vi lever med en lycka
där dagarna kommer och går
utan att själva få tycka
eller bryr sig om hur man mår


Livet sägs skina i ädelt guld
för den som väljer rätt sida
för alla andra bär dess skuld
syndar och skall därför lida


Kärleksfullheten finns inte mer
finns inte heller att finna
förtryckt den mot alla nu ler
dömandet är tänt att brinna


Benny Strukelj alias 2dark4u


Copyright © 2011- Benny Strukelj alias 2dark4u


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.