Hamn


Pelle
I Frejas barm den glänste vått
av dagg i evig morgonsång

Nu är hösten här i melankolisk sol
Porträtten har gulnat och tuppen gol

Plirande stänk över skymninghägn
där nattens jättar vardar

Varför är vi alls i denna hamn,
sårbara och ensamma där utan skam
gudar gömda bakom askens löv
dömer oss till en säker död?

Må Oden gråta ensam tår
över barnaår till rovens lov!

Med sorgen dubbel mot ögats fall
var är floden, Mimers djupa svall?

Ack tända i urtid, små små liv
över mystisk dy, sen jättars kliv

Och stjärnor strålar ingenstans
i nattsvart hamn bort vett och sans

Här dansar anleten i dyster ring
som reflexer av andar, materieting

Den svepande lien skall oss slå
starka att växa, ånyo få
utöver stinkande hamnars hus
mot vita himlars evigljus
oss slutligen tillbaka


Copyright © 2010 Pelle.

Ni kan kontakta Pelle här: only4mess-hotmail.com.

Pelles hemsida


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.