Kalle är mobbad


Eva Eriksson-Klang
Kalle är mobbad

Jag som skrivit boken, Eva Eriksson-Klang, Luleå, berättar här mer om boken och arbetet med densamma.

Idén till handlingen har jag haft i åratal. I byrålådan har skrivet material legat i fem-tio år. Jag blev ofta upprörd när jag läste i media om mobbning, så jag kände att jag ville försöka skriva en bok om ämnet - en skönlitterär bok som även fokuserar på en lösning. Jag förstod att jag skulle ha ett driv den dagen jag bestämde mig för att sammanställa materialet och börja skriva på allvar. Och det stämde. Jag har haft ett bra driv under hela skrivprocessen. Jag visste vad jag ville berätta, hade handlingen i stora drag.

Som research läste jag ett tiotal faktaböcker om mobbning. Jag ville ge en del fakta samt tips hur en mobbad kan bemöta en mobbares angrepp och funderade hur jag kunde väva in detta på ett naturligt sätt i berättelsen. Jag läste även många skönlitterära böcker om ämnet, vilket inspirerade mig samtidigt som jag insåg att ingen av dessa fokuserade på en lösning, vilket var kärnan i min tänkta bok. På så sätt kände jag att min idé var annorlunda.

Karaktärerna är killar i högstadiet. Man får gå in i tre karaktärers huvuden, Kalle den mobbade, Klas mobbaren och Viktor som vill hjälpa den mobbade. Platsen blev Luleå eftersom det var roligt att skriva om en plats man kände till.

Boken har nu i dagarna, april 2014, kommit ut på Idus förlag.

Karaktärerna och skolan finns inte i verkligheten, men jag tror att både skolan och ungdomarna i min berättelse kan kännas igen på många håll i landet.

Med romanen vill jag helt enkelt väcka frågor om fenomenet mobbning. Jag hoppas även att boken ger inspiration och mod till den som ser mobbning, eller själv är utsatt, att berätta för en vuxen, så skolan vet och kan agera. Skolan är skyldig att stoppa mobbning. Med boken vill jag förmedla en känsla av att mobbning går att lösa.

Målgruppen är ungdomar mellan 12-17 år. Och andra som är intresserad av ämnet.

Bibliotekstjänst har recenserat boken (Helene Ehriander) och avslutar: "...Kalle är mobbad - aktionsgruppen ingriper fokuserar på hur skolan kan arbeta för att komma tillrätta med mobbning och stärker elever som vill ta egna initiativ. Som ett diskussionsunderlag kan boken fungera väl i skolsammanhang."

Recension i Tidningen Kulturen - "Kalle är mobbad"

Läs mer här om "Kalle är mobbad"

Beställ boken "Kalle är mobbad" här


Eva Eriksson-Klang


Copyright ©Eva Eriksson-Klang 2014


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.