Vad är abstrakta och konkreta substantiv?


Hur använder man abstrakta och konkreta substantiv?
Abstrakta substantiv

"Abstrakt" är något som endast kan uppfattas i tanken eller fantasin.

Exempel: Man kunde inte se vad hans målning föreställde.
Den var verkligen "abstrakt".

"Abstrakta substantiv" är namn på egenskaper, känslor, tillstånd eller förlopp.

Exempel på abstrakta substantiv:

 • godhet
 • kärlek
 • lycka
 • arbete
 • vila
 • nyhet
 • kultur
 • debatt
 • lektion
Övningsuppgift

Skriv ner olika substantiv som är abstrakta.

Konkreta substantiv

"Konkret" är något som direkt kan uppfattas med syn, hörsel, känsel, smak eller lukt.

Exempel: Du måste visa mig något "konkret" om jag skall tro att det finns guld i gruvan.

"Konkreta substantiv" är namn på människor, djur, växter och saker.

Exempel på konkreta substantiv:

 • kvinna
 • barn
 • katt
 • elev
 • häst
 • fluga
 • ormbunke
 • björk
 • lampa
 • luft
 • tidning
Övningsuppgift

Skriv ner olika substantiv som är konkreta.

Nu vet du vad abstrakta och konkreta substantiv är!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.