Verbet ha


Hur använder man verbet "ha"?
Det som kan förvilla lite är att "ha" är både ett huvudverb och ett hjälpverb.

Huvudverb: Jag vill ha ett piano.

Hjälpverb: Han hade gått strax innan vi kom. "Gått" är här huvudverb.

"Ha" som huvudverb i de olika tempusen

Grundform: att ha

Grundformen är "att ha" dvs. att äga någonting. När du använder grundformen så tänker du inte på någon tid. Bara själva ägandet.

Det är kul att ha en cykel.
Vi satsar på att ha en ny bil till sommaren.

Här använder man alltid ordet "att" framför "ha". "Att" tillhör grundformen.

Presens - nutid: har

Vi har en cykel i källaren.
De har en stor hund i trädgården.

Imperfekt eller preteritum - dåtid:

Vi hade en cykel i källaren.
De hade en stor hund i trädgården.

Perfekt - fullbordad handling:

Vi har haft en cykel i källaren.
De har haft en stor hund i trädgården.

Obs! Här är "har" hjälpverb. "Haft" är huvudverb.

Pluskvamperfekt - fullbordad handling i dåtid:

Vi hade haft en cykel i källaren före ombyggnaden.
De hade haft en stor hund i trädgården, innan grannen flyttade in.

Obs! Här är "hade" hjälpverb. "Haft" är huvudverb.

Futurum - framtid:

Vi kommer att ha en cykel i källaren.
De ska ha en stor hund i trädgården.

Obs! Här är "kommer att", och "ska" hjälpverb. "Att" tillhör inte "ha" här.

Du använder alltså också "ha" när du skall beskriva framtida ägande.

Konditionalis - villkor

Vi skulle ha en cykel i källaren, om den fick plats.
De skulle ha en stor hund i trädgården, om de hade råd.

Här är "ha" huvudverb och "skulle" hjälpverb.

Vi skulle ha haft en cykel i källaren, om den hade fått plats.
De skulle ha haft en stor hund i trädgården, om de hade haft råd.

Här är "haft" huvudverb och "skulle" plus "ha" hjälpverb.

"Ha" som hjälpverb:

Hjälpverben "har" och "hade" används i tempusen perfekt och pluskvamperfekt tillsammans med ett huvudverb.

Perfekt: Eva har ätit upp maten. "Ätit" är här huvudverb.

Pluskvamperfekt: Stina hade redan lagt sig, när de kom hem. "Lagt" är här huvudverb.

Övningsuppgift

Skriv ner och träna på de olika formerna av verbet "ha".

Nu vet du hur verbet "ha" används!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.