Vad är person?


Vad betyder person i grammatiken?
"Person" i grammatiken är namn på de olika kommunikationssituationer som kan uppstå mellan människor, där man använder personliga pronomen.

Kommunikationerna i grammatikens olika personer riktar sig till någon eller några och handlar om någon, något eller några. Man använder alltid personliga pronomen och deras böjningsformer i dessa kommunikationer.

Översikt över de olika kommunikationssituationerna

Första person

Kommunikationen handlar om att personen själv gör eller är något:
Jag skall äta.

Kommunikationen handlar om att personen själv och hans grupp är eller gör något: Vi skall snart äta.

Andra person

Kommunikationen handlar om att personen, som kommunikationen riktas till, är eller gör något: Du skall snart äta.

Kommunikationen handlar om att personen och hans grupp, som kommunikationen riktas till, är eller gör något: Ni skall snart äta.

Tredje person

Kommunikationen handlar om att en annan person är eller gör något:
Han skall snart äta.

Kommunikationen handlar om att andra personer är eller gör något: De (fotbollslaget) skall snart äta.

Kommunikationen handlar om att saker, djur och växter är eller gör något: Den (Karo) skall snart äta.

Kommunikationen handlar om att grupper av saker, djur och växter är eller gör något: De (Missan och Murre) skall snart äta.

I alla kommunikationerna används personliga pronomen och deras böjningsformer.


Övningsuppgift

Skriv ner meningar med kommunikationer från varje person.

Mer information om person i grammatiken

/Första person singular

"Första person singular" är namn på en kommunikationssituation där någon kommunicerar om sig själv till någon eller några andra och använder ett personligt pronomen.

Kommunikationer i första person singular

 • Jag mår väldigt bra.
 • Finns det något godis åt mig?
 • Den (boken) är min.
 • Jag ville inte gifta mig.
 • Det är min segelbåt.
Övningsuppgift

Rita upp hur kommunikationen går i första person singular.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar i första person singular.

Första person plural

"Första person plural" är namn på en kommunikationssituation där någon kommunicerar om sin grupp till någon eller några andra och använder ett personligt pronomen.

Kommunikationer i första person plural

 • Vi skall åka till Öland på semester.
 • Vår bil är väldigt snabb.
 • Det var bra för oss att komma iväg snabbt.
 • Vår familj skall snart gå på bio.
 • Vår taxi kommer snart.
Övningsuppgift

Rita upp hur kommunikationen går i första person plural.

Övningsuppgift

Skriv ner fem meningar med pronomen i första person plural.

Andra person singular

"Andra person singular" är namn på en kommunikationssituation där någon kommunicerar till någon om henne eller honom och använder ett personligat pronomen.

Kommunikationer i andra person singular

 • Du mår väldigt bra.
 • Finns det något godis åt dig?
 • Boken är din.
 • Du ville inte gifta dig.
 • Det är din segelbåt.
Övningsuppgift

Rita upp hur kommunikationen går i andra person singular.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar i andra person singular.

Andra person plural

"Andra person plural" är namn på en kommunikationssituation där någon kommunicerar till människor om dem och använder ett personligt pronomen.

Kommunikationer i andra person plural

 • Ni skall åka till Öland på semester.
 • Er bil är väldigt snabb.
 • Kan ni hjälpa katten?
 • Ni skall snart gå på bio.
 • Er taxi kommer snart.
Övningsuppgift

Rita upp hur kommunikationen går i andra person plural.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med pronomen i andra person plural.

Tredje person singular

"Tredje person singular" är namn på en kommunikationssituation där någon kommunicerar till någon eller några om någon annan och använder ett personligt pronomen.

Han mår väldigt bra.

"Tredje person singular" är även ett namn på en kommunikations-situation där en människa kommunicerar till någon eller några om ett djur, en växt eller sak och använder ett personligt pronomen.

Den (bilen) är verkligen tjusig.

Kommunikationer i tredje person singular

 • Han ville inte gifta sig.
 • Den (katten) är på verandan.
 • Hon kommer snart till festen.
 • Den (växten) behöver vattnas.
 • Det (bordet) behöver snart målas.
 • Den (hunden) skall strax klippas.
Övningsuppgift

Rita upp hur kommunikationen går i tredje person singular.

Övningsuppgift

Skriv ner olika meningar i tredje person singular.

Tredje person plural

"Tredje person plural" är namn på en kommunikationssituation där någon kommunicerar till någon eller några om några andra människor och använder ett personligt pronomen.

De skall åka till Öland på semester.

"Tredje person plural" är även namn på en kommunikationssituation där någon kommunicerar till någon eller några om några djur, växter eller saker.

De (hundarna) behöver nog rastas.

Kommunikationer i tredje person plural

 • Deras bil är väldigt snabb.
 • Kan de hjälpa oss?
 • De (möblerna) behöver bytas ut.
 • De skall snart gå på bio.
 • De (blommorna) trivs i huset.
 • Deras taxi kommer snart.
 • De (katterna) får lov att gå ute.
Övningsuppgift

Rita upp hur kommunikationen går i tredje person plural.

Övningsuppgift

Skriv ner fem olika meningar med pronomen i tredje person plural.

Nu vet du vad person i grammatiken är!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.