Vad är kommunikation?


Vad har ordklasserna med kommunikation och förståelse att göra?
Hur och varför kommunicerar vi med varandra?

"Kommunikation" är ett utbyte av tankar och idéer mellan människor för att uppnå en förståelse.

Det finns olika sätt man kan kommunicera på: muntlig och skriven kommunikation med hjälp av ord på en mängd olika språk, teckenspråk, flaggsignaler, olika tecken med kroppen, morse (ett kommunikationssystem med hjälp av signaler används t.ex till sjöss), röksignaler, signaler med visselpipa - olika tutor etc.

Den största delen av kommunikationen människor emellan sker emellertid med hjälp av ord. Antingen i skriven eller muntlig form.

Kommunikation, som leder till förståelse, är en av de viktigaste beståndsdelarna i livet.

Det är värdefullt att veta hur man använder orden i språket på rätt sätt. Då kan man förstå andra människor och göra sig förstådd.

Övningsuppgift

Skriv ned vad kommunikation är för något.

Övningsuppgift

Skriv ned vad syftet är med kommunikation.

Övningsuppgift

Kommunicera med en annan person och uppnå förståelse. Lägg märke till att du använder ord när du kommunicerar.

Du använder ord på ett visst sätt, och du följer vissa regler när du använder orden. Detta kallas grammatik.

Nu vet du vad kommunikation är!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.