Översikt över substantivet


Vad finns det för olika grupper och former hos substantivet?
När du kommunicerar väljer du substantiv från olika grupper.

Sedan ändrar du formen på substantivet för att beskriva mer om det.

 • Genus - olika sorters substantiv: maskulinum, femininum,
  utrum och neutrum.
 • Numerus - är det en eller flera stycken? Singular och plural form av substantivet.
 • Bestämd och obestämd form - är det en bestämd person eller sak? Bestämd och obestämd form av substantivet.
 • Kasus - äger denna personen något? Finns det någon som är släkt med någon? Finns det något som tillhör saken? Nominativ eller genitiv form av substantivet.

Se utförlig beskrivning och exempel nedan samt i separata artiklar.

Genus - olika sorters substantiv

"Genus" är namn på en grupp av substantiv, som har samma egenskaper.

Genus i svenska språket:

 • Maskulinum
  Farfar.
 • Femininum
  Mormor.
 • Utrum, n-genus
  Bil.
 • Neutrum, t-genus
  Hus.

Se separat artikel om substantivets genus för utförlig beskrivning
och exempel.

Numerus - är det en eller flera stycken?

"Numerus" är ett namn på två olika former hos substantivet, där det antingen beskriver en eller beskriver flera av någon eller något.

Det finns två numerus:

 • Singular, ental
  Hon äger en häst.
 • Plural, flertal
  Hon äger hästar.

Se separat artikel om substantivets numerus för utförlig beskrivning
och exempel.

Bestämd eller obestämd form
Är det en bestämd person eller sak?

"Bestämd och obestämd form" är två former hos substantivet, där det beskriver om någon eller något är bestämt eller obestämt.

 • Obestämd form
  Olle skall hämta en bil.
 • Bestämd form
  Olle skall hämta bilen.

Se separat artikel om substantivets numerus för utförlig beskrivning
och exempel.

Kasus - ägande eller icke-ägande?

Äger denna personen något? Finns det någon som är släkt med någon? Finns det något som tillhör saken?

"Kasus" är i svenskan namn på två former hos substantivet som handlar om ägande och icke-ägande: genitiv och nominativ.

Genitiv

"Genitiv-formen" beskriver ett ägande, ett släktskap / nära förbindelse eller att det finns någon eller något som tillhör.

Beskrivning av ett ägande:

Stens hylla.

Att någon är släkt eller i nära förbindelse med någon:

Olles syster.
Chefens anställda fick tårta.

Beskrivning av att någon eller något tillhör något:

Takets plåt.
Föreningens medlemmar var nöjda.

Nominativ eller grundform

"Nominativ-formen" beskriver ett icke-ägande, ett icke-släktskap / icke-nära förbindelse eller att det inte finns någon eller något som tillhör. Denna form kallas även "grundform".

Beskrivning av ett icke-ägande:

Sten målar en hylla.

Att någon inte är släkt med eller i nära förbindelse med någon:

Olle tycker om Lisa.

Att det inte finns någon eller något som tillhör saken:

Han finns på taket.

Se separat artikel om substantivets kasus för utförlig beskrivning
och exempel.

Nu har du fått en översikt över substantivets olika
grupper och former!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.