Vad är en ordklass?


Vad har ordklasserna med ord, kommunikation, förståelse
och grammatik att göra?
Man delar in orden i det svenska språket i olika grupper, därför att de fungerar på olika sätt. Dessa olika grupper kallar vi ordklasser.

"Ordklass" är namn på en grupp av ord som fungerar på samma sätt, när du använder dem.

Man delar in orden i ordklasser, för att man lättare skall kunna förstå dem, skilja dem åt och veta hur man skall använda dem på rätt sätt.

Orden är olika verktyg i kommunikationen. De fungerar på olika sätt och är namn på olika saker.

Det gäller att du vet hur de olika orden fungerar, så att du kan använda dem på rätt sätt.

Övningsuppgift

Skriv ner vad en ordklass är för något.

Övningsuppgift

Skriv ner vilka ordklasser du känner till.

Nu vet du vad en ordklass är för något och hur den används!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.