De mänskliga rättigheterna


De mänskliga rättigheterna - alltid lika aktuella!"Hej Peter! Tack för att du är en oförtröttlig försvarare mot orättvisor. Därom vittnar bland annat den nya hemsidan.

Mitt bidrag: Det är för många tysta tårar i vår värld på grund av mobbning. Må därför följande bön gå ut med budordskraft: Mobba inte din nästa."


De mänskliga rättigheterna är alltid lika aktuella. För alla. Överallt!

Det är upp till oss alla att behandla våra medmänniskor med den fina förståelse och höga respekt som de förtjänar.

Alla människor har något gott i sig!Vad är de mänskliga rättigheterna?

"Varje individ har vissa rättigheter – helt enkelt på grund av att han eller hon är människa. Dessa är rättigheter för att de är sådant som du har rätt att vara, att göra eller att ha. Dessa rättigheter finns för att skydda dig från människor som skulle kunna skada dig. De finns också för att hjälpa oss att leva med varandra i fred. Det finns 30 grundläggande mänskliga rättigheter och vi beskriver dem i denna broschyr.

En person som såg till att dessa rättigheter skrevs ner för alla i världen var Eleanor Roosevelt, hustru till Franklin D. Roosevelt, som var USAs president 1933 – 1945.

Eleanor Roosevelt yttrade följande: 'Var börjar de allmänna rättigheterna? På små platser, nära hemmet – så små och så nära att de inte kan urskiljas på världskartor. De är, trots det, den individens tillvaro – hans eller hennes bondgård eller kontor. Så är de platser där varje man, kvinna och barn söker efter rättvisa, lika möjligheter, lika värde utan diskriminering. Om dessa rättigheter inte har någon betydelse där, har de lite eller ingen betydelse någonstans. Om inte människor upprätthåller dessa rättigheter i sin närmaste omgivning får vi söka dem förgäves i de större sammanhangen.' "

Utdrag från häftet om de mänskliga rättigheterna - ladda ner det här.

Mer material om de mänskliga rättigheternaPublicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.