Vad är adjektiv?


Hur använder man adjektiv?
"Adjektiv" är ord som beskriver hur någon eller något
är eller ser ut.

Ordet adjektiv kommer från början från ett ord som betyder "ord som kan läggas till".

När du vill berätta hur någon eller något är eller ser ut, använder du ord från ordklassen adjektiv.

Du beskriver alltså en person eller sak med ett adjektiv.

En röd ros. Pojken är stark.

Adjektiven står alltid tillsammans med ett substantiv eller pronomen.

Exempel på olika adjektiv: Stor, liten, röd, sur, gul, tjock, kraftig, glad och svart.

Placering av adjektivet

Du kan sätta adjektivet på olika ställen i din kommunikation. Det ändrar inte på adjektivets betydelse.

Adjektivet kan stå framför substantivet

 • Den röda bollen.
 • En sur flicka.
 • Den svarta grisen.
 • Den tjocke polisen.
 • En stor hund kom på vägen.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika adjektiv som står framför substantivet.

Flera adjektiv kan stå framför substantivet

 • Ett underbart, vackert och rött hus.
 • En ung, snygg flicka.
 • Vilka stora, röda tomater som ligger där!
 • Han såg en stor, kraftig hund.
 • Ulla hämtade en fin, svart katt.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med flera adjektiv, som står framför substantivet.

Adjektivet kan stå efter substantivet

Adjektivet kommer då efter orden vara eller bliva och dess olika former.

 • Bollen är rund.
 • Grisen är tjock.
 • Han blev stor.
 • Olle hade blivit lång.
 • Stina var söt.
 • Hon är snygg och glad.
 • Olle är framgångsrik, rik, snygg samt trevlig.

Fler exempel på adjektiv som står efter substantivet

Lägg märke till att de beskriver personen eller djuret.

 • Pär sprang själv i skogen.
 • Ewa gick alltid ensam och shoppade.
 • Joel ligger trött i sängen.
 • Henrik satt glad i stolen efter lotto-vinsten.
 • Berit kom ensam till festen.
 • Lill har stått länge ledsen vid trädet.
 • Olle simmar pigg vidare.
 • Hunden kom trött hem efter rundan.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika adjektiv som står efter substantivet.

Böjning av adjektiven

Du ändrar form på (böjer) adjektiven, när du kommunicerar med andra människor.

Man kan böja adjektivet på två olika sätt: genom "kongruensböjningar" och genom att använda adjektivens olika böjningsformer, som finns i deras "komparationer".

Adjektivets kongruensböjning

"Kongruensböjning" är när man ändrar form på adjektivet (böjer det) för att det skall passa substantivet.

Exempel: Kan du kongruensböja ordet "fin"?

"Kongruensböjning" är också själva uppställningen av ett adjektivs olika böjningar för att passa substantivet.

Exempel: Läraren skrev upp kongruensböjningen på tavlan.

Exempel på olika kongruensböjningar av adjektiv

 • Röd, rött, röda
  En röd bil körde just förbi.
  Han höll upp ett rött skynke.
  Ät inte röda karameller.
 • Dyr, dyrt, dyra
  Var det en dyr vas?
  Kalaset blev dyrt.
  Det var dyra blommor du köpte.
 • Fin, fint, fina
  Vilken fin hamster du har!
  Ulla fick ett fint skrivbord i present.
  Endast fina gäster fick komma in.

Kongruensböjningen av adjektivet påverkas av substantivets genus och numerus.

Se artikeln om substantivet genus och numerus.

 • Maskulint substantiv i singular form:
  En lycklig man gick på gatan.
 • Maskulint substantiv i plural form:
  Lyckliga män gick på gatan.
 • Substantiv från t-genus i singular form:
  Ett vackert träd står på tomten.
 • Feminint substantiv i singular form:
  En vacker kvinna tittade på utsikten.
 • Feminint substantiv i plural form:
  Vackra kvinnor tittade på utsikten.
 • Substantiv från n-genus i singular form:
  En röd bil körde fort.
 • Substantiv från t-genus i singular form:
  Ett rött hus skall rivas.
 • Substantiv från n-genus i plural form:
  Röda bilar körde fort.
 • Maskulint substantiv i singular form:
  En snygg man gick på gatan.
 • Substantiv från t-genus i singular form:
  Ett snyggt skrivbord står i rummet.
 • Substantiv från t-genus i plural form:
  Snygga skrivbord står i rummet.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika adjektiv tillsammans med olika substantiv och se hur de ändrar form.

Att komparera adjektivet

"Att komparera" adjektivet innebär att man säger eller skriver adjektivets olika jämförelseformer.

Exempel: Nils gjorde en komparation av ordet "glad".
Hon kunde göra en komparation av adjektivet "söt".
Kan du komparera det ordet?
Barnen lärde sig att komparera olika adjektiv.

"Komparation" är även namn på adjektivets olika jämförelseformerna uppställda i en viss ordning.

Exempel: Här är en komparation av ordet "dålig".
Man kan inte ändra på en komparation.
Olle hittade många komparationer av adjektiv i boken.
Stina skrev ner sina komparationer i skrivboken.

Ordet komparera betyder ursprungligen att "jämföra olika saker med varandra".

Hur man komparerar de olika adjektiven

En komparation av adjektivet gör man oftast genom att lägga till ändelserna – are och – ast.

Nils är svag, men Per är svag-are och Bill är svag-ast.

Adjektivets olika jämförelseformer:

 • Positiv
  Grundformen kallas positiv: glad.
 • Komparativ
  Andra jämförelseformen kallas komparativ: gladare.
 • Superlativ
  Den högsta jämförelseformen kallas superlativ: gladast.

Vanlig komparation av adjektivet

Komparation av adjektivet genom att lägga till ändelserna – are och – ast.

Positiv – komparativ – superlativ

 • Glad – gladare – gladast
  Stina är glad, Olle är gladare, men Pär är gladast.
 • Sur – surare – surast
  Aina är sur, jag är surare, men August är surast.
 • Snäll – snällare – snällast
  Hon är snäll, han är snällare, men Oskar är snällast.
 • God – godare – godast
  Tårtan är god, kakan är godare och glassen är godast.
 • Söt – sötare – sötast
  Flickan är söt, mamman är sötare men mormor är sötast.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med olika adjektiv och komparera dem enligt ovan.

Adjektivet ändrar vokal

Ibland när du komparerar ändrar du vokal på adjektivet.

Positiv – komparativ – superlativ

 • Stor – större – störst
  Victor är stor, Hugo är större, men Bengt är störst.
 • Tung – tyngre – tyngst
  Mopeden är tung, bilen är tyngre och lastbilen är tyngst.
 • Lång – längre – längst
  Peter är lång, Bosse är längre men Björn är längst.
 • Ung – yngre – yngst
  Yngve är ung, Berit yngre och Hannah yngst.
 • Låg – lägre – lägst
  Bordet är lågt, stolen lägre och pallen lägst.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med adjektiv som ändrar vokal vid komparation.

Adjektivet ändras helt

Vid vissa tillfällen när du komparerar måste du ändra adjektiven helt.

Positiv – komparativ – superlativ

 • Liten – mindre – minst
  Ture är liten, hon är mindre, men Anton är minst.
 • Bra – bättre – bäst
  Lisa tycker att katter är bra, hundar är bättre och hästar är bäst.
 • Dålig – sämre – sämst
  Yngve är dålig på bordtennis, Johan är sämre men Pär är sämst.
 • Gammal – äldre – äldst
  Olof är gammal, Vera äldre men Elin är äldst.
 • Ond – värre – värst
  Ormen är ond, skorpionen värre och krokodilen värst.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med adjektiv som ändras helt vid komparation.

Komparation av längre adjektiv

Längre adjektiv kan kompareras genom att man använder orden
"mer" och "mest".

Positiv – komparativ – superlativ

 • Kritisk – mer kritisk – mest kritisk
 • Högljudd – mer högljudd – mest högljudd
 • Omtyckt – mer omtyckt – mest omtyckt
 • Spännande – mer spännande – mest spännande
 • Intressant – mer intressant – mest intressant
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med olika längre adjektiv och komparera dem med orden mera och mest.

Adjektiv som ej går att komparera

En del adjektiv kan inte ingå i en jämförelse och kan därför inte kompareras.

 • Gravid
 • Död
 • Barhuvad
 • Trekantig
 • Daglig

Substantivering av adjektiv

"Substantiverat adjektiv" är ett adjektiv som har gjorts om och fungerar som ett substantiv.

Du kan göra om adjektiv så att det fungerar som ett substantiv, när du kommunicerar med andra människor.

Orden "den", "det" eller "de" måste då ibland sättas framför adjektivet.

 • Den gamle gick och lade sig.
 • De unga satt längst fram i kyrkan.
 • Det finns kaffe till både unga och gamla.
 • Den lille skrattade i vagnen.
 • De äldre hämtade nya rullstolar.
 • Äldre och yngre kan samsas vid bordet.
 • Det sanna kommer alltid fram till slut.
 • Maten kom snabbt till oss unga.
 • De fina lägger du i hyllan.
 • Den söta vill jag dansa med.
 • Vi äldre fick gå före i kön.
 • De dåliga kan du slänga.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med substantiverade adjektiv.

Nu vet du vad adjektiv är och hur de används!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.