Vad är verb?


Hur använder man verb?
"Verb" är ord som är namn på en handling eller visar att någon eller något är i ett visst tillstånd.

Ordet verb betyder ursprungligen "ord".

Verb som är namn på en handling

Springa, hoppa, studsa, tänka, se, spika, skriva, läsa, studera och ringa är ord vi använder, när vi vill kommunicera om en handling.

Ulla har ringt sin mamma.
Hon skrev en bok.
Kan du läsa klart tidningen?
De sprang fort.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med verb som beskriver en handling.

Verb som visar att någon eller något är i ett visst tillstånd

Vara, bliva, heta och kallas är verb som visar att någon eller något är i ett visst tillstånd.

Hon är söt.
Greta blev glad över presenten.
Han heter Nils.
Katten kallades Misse.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med verb och som visar att någon eller något är i ett visst tillstånd.

Det finns följande artiklar om verb

Nu vet du vad ett verb är!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.