Varför skall man lära sig detta?


Vad har du för nytta av att kunna någonting om ordklasserna?
Varför skall man lära sig den svenska grammatiken?

Vad är meningen med att veta hur de olika ordklasserna används?

Du kommer att öka din förståelse av språket, dess ord och hur de skall användas.

När du kan det, kommer din kommunikation med andra människor att öka, och du kommer även att förstå dem bättre.

Människor du kommer i kontakt med, kommer också att ha lättare att förstå dig. Du kommer ha nytta av detta på alla områden av livet!

Alla fina mänskliga relationer bygger på en bra kommunikation. Om du kan lära dig hur man använder orden på rätt sätt, så kan detta hjälpa dig att förstå och kommunicera lättare med dina medmänniskor.

Fördelar med att kunna språket ordentligt

  • Du kommer att kunna läsa och skriva bättre.
  • Du kommer att kunna kommunicera bättre med andra människor.
  • Andra människor kommer att kunna kommunicera med dig lättare.
  • Andra människor kommer att kunna förstå dig bättre.
  • Du kommer att kunna studera och lära dig saker bättre.
  • Du kommer att kunna utbilda dig bättre och lättare.
Övningsuppgift

Skriv ned vad du kan ha för nytta av att lära dig hur språket och dess ord fungerar. Ta gärna exempel från ditt liv – t.ex. saker du vill lära dig eller en utbildning du vill satsa på.

Nu vet du varför du skall förstå och kunna använda de olika ordklasserna i den svenska grammatiken!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.