Varför studera och lära sig grammatik?


Vad har du för nytta av att kunna den svenska grammatiken?


Varför skall du studera och lära dig grammatik?

Vill du kunna läsa och skriva bättre?

Vill du kunna kommunicera med och förstå andra människor bättre?

Då har du nytta av att lära dig mer om hur du använder de olika orden, som finns i svenska språket.

I detta arbete kan du få enkla, grundläggande och användbara förklaringar till hur orden skall användas i svenska språket.

Vikten av att kunna läsa, skriva och kommunicera!

Det är livsviktigt att kunna läsa, skriva och kommunicera bra!

Hela en persons liv och framtid beror på hur bra hon kan kommunicera och hantera språket.

Hur du studerar detta grammatiska arbete

Läs och förstå allt material på denna hemsida. Om du stöter på ett ord som du inte fullt förstår, så måste du slå upp det i en ordbok. Du kan även fråga en person.

Kör du fast eller tappar lusten – gå tillbaka till där det kändes bra. Checka därefter om det finns några ord du inte förstår. Slå upp dessa ord i en ordbok.

Anteckna och skriv gärna mycket. Rita och skissa upp saker och ting så att du ser det hela och gör det till ditt eget.

Gör övningar ordentligt. Det här är inga teorier, som skall memoreras eller läras in till ett prov. Språket är någonting du använder för att kommunicera och förstå andra människor. Gör övningarna tills du känner att du kan det hela.

Vad är kommunikation?

Kommunikation innebär ett utbyte av tankar och idéer mellan människor för att uppnå en förståelse.

Kommunikation, som leder till förståelse, är en av de viktigaste beståndsdelarna i livet.

Det är värdefullt att veta hur man använder orden i språket på rätt sätt. Då kan man förstå andra människor och göra sig förstådd.

Vad är grammatik?

Grammatik är regler för hur man använder orden och tecknen i ett språk på ett korrekt sätt.

Du använder grammatik för att kunna förstå skriven och muntlig kommunikation och för att kunna få över en korrekt kommunikation till en annan person, så att han förstår den.

Vad är formlära?

Formlära – som ingår i grammatiken – är kunskap om hur olika ord och deras former fungerar.

De flesta ord kan varieras och sägas i olika former beroende på situationen.

I formläran har man delat in orden i olika ordklasser, för att man lättare skall kunna skilja dem åt och se hur de fungerar.

Vad är en ordklass?

Ordklass är namn på en grupp av ord som fungerar på samma sätt, när man använder dem.

Man delar in orden i ordklasser, för att man lättare skall kunna förstå dem, skilja dem åt och veta hur man skall använda dem på rätt sätt.

Orden är olika verktyg i kommunikationen. De fungerar på olika sätt och är namn på olika saker.

Nu vet du varför du skall studera och lära dig grammatik!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.