Vad är prepositioner?


Hur använder man prepositioner?
"Prepositioner" är ord du använder för att beskriva olika förhållanden mellan personer, platser, saker.

Ordet kommer från "pre", som betyder "framför", och "position".

Prepositioner är oböjliga ord, som man oftast placerar före ord från ordklassen substantiv och pronomen.

Prepositioner som består av ett ord

Exempel på hur de används:

 • I
  Bollen finns i lådan.

 • Saxen ligger bordet.
 • till
  Han sprang till Trelleborg.
 • framför
  Stina står framför Pär.
 • åt
  Muraren bar trettio tegelstenar åt gången.
 • vid
  Vi rastade vid bäcken.
 • ur
  Man utvinner bensin ur olja.
 • om
  Vi frågade henne om vägen till Stockholm.
 • mot
  Han sprang mot Trelleborg.
 • av
  Kniven är gjord av stål.
 • för
  Jag var vikarie för Sture igår.
 • före
  Klassen kom tillbaka före läraren.
 • genom
  Sture och Ulla gick genom tunneln.
 • utan
  Ni kan inte resa utan Kalle.
 • efter
  Det kom en lastbil efter oss på landsvägen.
 • över
  Mattan ligger över fläcken på golvet.
 • bakom
  Olle står bakom Nils och syns inte på fotot.
 • under
  Hunden låg under bordet.
 • från
  Hon gick från stranden och hit.
 • bredvid
  Kajsa går bredvid Greta.
 • mellan
  Kan du gå mellan bilarna?
 • igenom
  Vi körde igenom tunneln.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med var och en av prepositionerna ovan.

Prepositioner som består av flera ord

Exempel på hur de används:

 • i stället för
  I stället för bilen får du ta tåget.
 • på grund av
  Han stängde affären på grund av bröllopet.
 • med anledning av
  Med anledning av festen är ni lediga imorgon.
 • för – sedan
  De gifte sig för många år sedan.
 • för – skull
  De åkte till Gotland för hennes skull.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med var och en av prepositionerna ovan.

Prepositioner som står framför flera ord


 • Hon tänkte att börja motionera.
  Frida funderade vad hon skulle göra.
  Sture grubblar vad han skall köpa.
 • över
  Han funderade över att resa till Afrika.
  Hans tänkte noga över att börja studera.
  Håkan grubblar över sin framtid i företaget.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med var och en av prepositionerna ovan.

Nu vet du vad prepositioner är och hur de används!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.