Formlära – Ordklasserna


Att läsa, skriva och kommunicera bättre
Syftet med denna kurs:
Att hjälpa människor att kommunicera bättre genom att lära ut grunderna i det svenska språket på ett lättfattligt och praktiskt sätt.

Här kommer en översikt av detta arbete, för att du enkelt skall få en överblick. Du kan då se vad det hela handlar om.

Gå sedan vidare på kursen och fördjupa dig i de olika artiklarna.

Arbetet är noga granskat och kontrollerat

Dessa artiklar om ordklasserna i svenska språket är noga granskade och kontrollerade. Detta är gjort av en akademiskt utbildad och erfaren lärare, kursledare och pedagog, som är väl insatt i den svenska grammatiken.
Beröm, rättelser eller synpunkter?

Kommunikation

Kommunikation innebär ett utbyte av tankar och idéer mellan människor för att uppnå en förståelse.

Kommunikation, som leder till förståelse, är en av de viktigaste beståndsdelarna i livet.

Det är värdefullt att veta hur man använder orden i språket på rätt sätt. Då kan man förstå andra människor och göra sig förstådd.

Ord

Ord är namn på en samling ljud eller tecken som står istället för något.

Ord används i kommunikationen människor emellan för att uppnå förståelse.

Orden är som olika verktyg i kommunikationen. De fungerar och används på olika sätt.

Grammatik

Grammatik är regler för hur man använder orden och tecknen i ett språk på ett korrekt sätt.

Du använder grammatik för att kunna förstå skriven och muntlig kommunikation och för att kunna få över en korrekt kommunikation till en annan person, så att han förstår den.

Formlära

Formlära – som ingår i grammatiken – är kunskap om hur olika ord och deras former fungerar.

De flesta ord kan varieras och sägas i olika former beroende på situationen.

I formläran har man delat in orden i olika ordklasser, för att man lättare skall kunna skilja dem åt och se hur de fungerar.

Ordklass

Ordklass är namn på en grupp av ord som fungerar på samma sätt, när man använder dem.

Man delar in orden i ordklasser, för att man lättare skall kunna förstå dem, skilja dem åt och veta hur man skall använda dem på rätt sätt.

Orden är olika verktyg i kommunikationen. De fungerar på olika sätt och är namn på olika saker.

Substantiv

Ord som är namn på personer, grupper, djur, saker, ämnen, känslor, aktiviteter och tillstånd. Peter, häst, tulpan, bil, vatten, kärlek och glädje är exempel på ord som kallas substantiv.

Pronomen

Ord man använder i stället för ett substantiv för att förenkla och variera språket. Jag, oss, hennes, er, som, denna, vem och någon är exempel på ord som kallas pronomen.

Adjektiv

Vi använder dessa ord för att beskriva något eller någon.

Stor, liten, röd, sur, gul, tjock, kraftig, glad och svart är exempel på ord som kallas adjektiv.

Verb

Ord som är namn på olika handlingar och visar att någon eller något är i ett visst tillstånd. Springa, hoppa, studsa, tänka, se, spika, skriva, läsa, studera, ringa, vara, bliva, heta och kallas är exempel på ord som kallas för verb.

Adverb

Ord som beskriver en handling: Olle sprang snabbt. Det är även ord som ger mer information om en beskrivning: Stina är otroligt vacker. Det är också ord som ger mer data om en handlingsbeskrivning: Rita arbetar mycket flitigt. Hemma, högt, mycket, väldigt och bra är exempel på ord som kallas adverb.

Preposition

Ord som beskriver förhållanden mellan personer, platser och saker. I, på, till, framför, utan, efter, över och bakom är ord som kallas prepositioner.

Konjunktion

Ord som binder samman ord eller grupper av ord och beskriver förhållandet mellan dem.Och, men, för, om, eller, att, är ord som kallas konjunktioner.

Interjektion

Ord som beskriver en stark känsla, hälsning eller kommunikation av ljud. Usch, oj, aj, nej och hurra är ord som kallas interjektioner.

Räkneord

Ord som är namn på antalet av något eller en plats i en ordning. En, fem, första och åttonde är ord som kallas räkneord.


Lycka till!

Jag önskar dig verkligen lycka till med detta!

Välkommen att skriva till mig om ni kör in i några problem, har någon fråga eller upplever att det hela fungerar bra.

Alla tips och råd tas även tacksamt emot.

Med vänlig hälsning,
Peter

www.peterularsson.seNu har du fått en översikt över vad detta arbete handlar om!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.