Svenska ordklasser – enkelt och lättförståeligt!


Formlära – ordklasserna i svenska språket

Svensk grammatik på ett enkelt och förståeligt sätt - formlära och ordklasserna

Välkommen till denna kurs som handlar om formlära och ordklasserna i svenska språket.

Syftet är att kunna läsa, skriva och kommunicera bättre.

Artiklarna i detta arbete går nu även att skriva ut!

I denna serie arbeten om svensk grammatik finns:

// Detta arbete är noga granskat och kontrollerat //

Dessa artiklar om ordklasserna i svenska språket är noga granskade och kontrollerade. Detta är gjort av en akademiskt utbildad och erfaren lärare, kursledare och pedagog, som är väl insatt i den svenska grammatiken.
Beröm, rättelser eller synpunkter?

Ordklasserna enkelt förklarade och illustrerade

En mamma har haft den fantastiska vänligheten att förenkla och illustrera ordklasserna. Ordklasserna illustrerade

En summering av ordklasserna

Hundratals lovord och beröm!

Mängder av lovord och beröm från språkpedagoger, lärare, elever och läsare.

    Stor tack för din sida som äntligen beskrev ordklasserna för mig! Jag skrev ut flera av dina förklaringar och tejpade upp dem i min lägenhet. Jag har då dyslexi och är 31 år, jag gick i special skola där lärarna helt enkelt gav upp på min då jag var för långsam på att lära mig språket och har alltid undrat hur det förhåller sig med Verb och övriga ordklasser. Och nu vet jag tack vare din sida! tack tack! MvH Christian

Läs fler lovord och beröm från läsarna!

Pris till klass 5, Solbergaskolan, Visby
för engagemang för de mänskliga rättigheterna!

Klass 5, Solbergaskolan, Visby pris för insatser mot mobbning.

Pris till barn och ungdomar!
Detta för insatser för mänskliga rättigheter mot mobbning.

Vi har instiftat ett pris för att belöna barn och ungdomar som har gjort insatser för att stärka de mänskliga rättigheterna och jobba t.ex mot mobbning. Pris för insatser för mänskliga rättigheter och mot t.ex mobbning.

Dikter, artiklar och noveller - bidrag från läsarna

Många läsare har engagerat sig och skickat in bidrag i form av dikter, artiklar, berättelser, noveller och böcker!

Se även dessa böcker som läsarna har lagt upp.

Se här! Skribenter med en egen presentation: Ala Ahmad, Ola Bryngelsson, Mona Cui, Gun Kihl, Jan-Erik Johansson, Kamilla Kirch, Ronny Lagerwall, Valdor Magnusson, Toivo Molin, Anneli Nyrén, Zuzu Rabi, Ingvar Sjölund, Ingbritt Wik, Marlene Zilberstein.


Publicera dig! Nå ut till fler läsare!

Du har nu möjlighet att publicera din artikel, novell eller dikt på dessa sidor. Ta chansen att nå fler läsare!
Läs mer här - publicera dig!

Vad är grammatik?

Grammatik är regler för hur man använder orden och tecknen i ett språk på ett korrekt sätt.

Du använder grammatik för att kunna förstå skriven och muntlig kommunikation och för att kunna få över en korrekt kommunikation till en annan person, så att han förstår den.

Varför studera grammatik?

Varför studera och lära sig grammatik? Vikten av att kunna läsa, skriva och kommunicera!

Varför har jag gjort dessa grammatiska arbeten?

Jag började denna resa med att hjälpa mina barn med deras läxor och prov i skolan. Krav ställdes på mig att kunna förklara det hela enkelt, men fullständigt. Det var inte alltid så lätt, minst sagt. Jag ville dessutom, att mina barn skulle se en praktisk användning av allt detta och tycka att det var kul.

Roligt nog gick det bra för mina barn. Då tänkte jag att det finns kanske fler, som kan ha nytta av detta. Anteckningarna togs fram, bearbetades, granskades, korrigerades och lades sedan ut på Internet. Det krävdes en hel del mod.

Det är min förhoppning och stora glädje, att någon kan ha nytta av denna dessa grammatiska arbete!

Tusen tack till alla som har hjälpt till!

Stort tack och beundran till L. Ron Hubbard för hans inspiration och kunskap inom områdena filosofi, språk, kommunikation, studieteknik och grammatik.
Läs mer här - L. Ron Hubbard. Jag har haft ovärderlig nytta av de kurser jag har gjort inom dessa områden.

Stort tack även till underbara Inga Larsson för ditt fantastiska stöd och arbete med att rätta och granska. Materialet har skickats fram och tillbaka många gånger mellan oss. Det har varit en ovärderlig hjälp!

Tusen tack till Jim Westergren för all hjälp med det tekniska kring att sätta upp dessa hemsidor. Tack även för din uppmuntran, ditt stöd och din hjälp att få igång projektet.

Alla mina barn har varit en aldrig sinande källa till inspiration och ett ovärderligt stöd.

Stort tack till alla andra som har hjälpt till på olika sätt! Till sist ett speciellt tack till dem, som har uppmuntrat mig och trott på detta projekt i alla väder!

Välkommen med förslag och synpunkter

Välkommen att kontakta mig om du har synpunkter på detta arbete. Alla förslag till förbättringar tas tacksamt emot.

Kanske något kan förenklas ännu mer eller förklaras ännu bättre!

Använd gärna arbetet och länka till det

All privat användning och kopiering av materialet för enskilt bruk är helt ok. Ange en länk till källan och gör inte några ändringar.

När det gäller kommersiell användning eller användning i större grupper, skolor eller studiecirklar – välkommen att kontakta mig först.

Låt mig gärna veta hur det går!

Det är min förhoppning att detta arbete kan hjälpa någon till en bättre förståelse och användning av språket.

Jag utvecklade denna kurs för att hjälpa dem som vill lära sig läsa, skriva och kommunicera bättre.

Du får hemskt gärna skriva till mig och låta mig veta, om du eller andra har haft nytta av detta arbete.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,
Peter

www.peterularsson.se

Välkommen att se min blogg här: Peter U Larsson: Mina tankar och ideér om livet. . Här finns även en presentation över mig och mina övriga verksamheter: Presentation Peter U Larsson

Vill sammanfatta mig själv som en person som älskar människor och hatar orättvisor. Har engagerat mig mycket vad det gäller mobbning, orättvisor och mänskliga rättigheter.

Välkommen att kontakta mig om du vill ha mer information!

Nu vet du varför jag har gjort detta arbete!

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.