Kamilla Kirch


En presentation
Kamilla Kirch

Kamilla Kirch hemsida

Kamilla Kirch andra hemsida


"Du har en stil, en berättarröst, du låter miljön samspela med händelserna, med ljus, mörker och färger känner jag stämningen i granslandet. Jag tycker mycket om din skildring av personerna, det är levande människor som jag kanske inte känner än men jag kan lita på att du sitter inne med djupa insikter om deras känsloliv och psyken."

Kamilla Kirch har skrivit följande:

"Flickan med de röda skorna"

"En episod"
Maria

Arma vemod, din arvedel som kvinna

Kapitel ett:


Kapitel två:


Kapitel tre:


Kapitel fyra:


Kapitel fem:


Kapitel sex:


Fler kapitel kommer att följa efterhand.


Kamilla Kirch
kamillakirch-gmail.com.

Copyright © 2010, 2011 Kamilla Kirch.

Kamilla Kirch hemsida

Kamilla Kirch andra hemsidaPublicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.