Vad är bestämd och obestämd form?


Hur använder man bestämd och obestämd form?
"Bestämd och obestämd form" är former hos substantivet, där det beskriver om någon eller något är bestämt eller obestämt.

Om du använder bestämd form, så vill du beskriva en speciell sak:
Bilen på gatan vill jag ha.

Använder du obestämd form tänker du inte på någon speciell sak:
En bil hade varit bra att ha.

Bestämd form

"Bestämd form" är en form hos substantivet, där det beskriver någon eller något bestämt.

När man tänker på en speciell sak, använder man substantivets bestämda form.

Man säger då att substantivet är / står i bestämd form.

 • Vill du hämta bilen?
 • Han målade borden.
 • Hon är snart klar med tavlan.
 • Olle gick och köpte blocken.
 • Berit pratade med barnet.
 • Flickorna fick vara med och spela fotboll.
Övningsuppgift

Skriv ner olika meningar med substantiv i bestämd form.

Obestämd form

"Obestämd form" är en form hos substantivet, där det beskriver någon eller något obestämt.

Obestämd form är en form på substantivet som används när det inte beskriver en speciell sak.

Bord, stolar, hus, telefon, bil, brygga och lampa är alla substantiv som är i obestämd form.

 • Vill du hämta en bil?
 • Han målade bord.
 • Hon är snart klar med en tavla.
 • Olle gick och köpte block.
 • Flickor fick vara med och spela fotboll.
 • Berit pratade med barn.
Övningsuppgift

Skriv ner olika meningar med substantiv som står i obestämd form.

Nu vet du vad substantivets bestämda och obestämda form är och hur de används!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.