Pris för insatser för mänskliga rättigheter


Till barn och ungdomar som gjort insatser för mänskliga rättigheter.
En duva som representerar mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter i Sverige?

Varje dag kränks de mänskliga rättigheterna i skolarna och på fritiden i Sverige. Många människor mår dåligt av detta. En del mår så dåligt att de inte vill gå i skolan

Diskriminering, mobbning, nedtryckande, olika kränkningar, glåpord, avundsjuka, svartsjuka, utfrysningar etc. För att inte tala om alla de grova brott som begås.

Vi kanske inte alltid ser detta som kränkningar av de mänskliga rättigheterna, men det är precis vad de är!

Se filmer om de Mänskliga RättigheternaVad är de mänskliga rättigheterna?

"Varje individ har vissa rättigheter – helt enkelt på grund av att han eller hon är människa. Dessa är rättigheter för att de är sådant som du har rätt att vara, att göra eller att ha. Dessa rättigheter finns för att skydda dig från människor som skulle kunna skada dig. De finns också för att hjälpa oss att leva med varandra i fred. Det finns 30 grundläggande mänskliga rättigheter och vi beskriver dem i denna broschyr.

En person som såg till att dessa rättigheter skrevs ner för alla i världen var Eleanor Roosevelt, hustru till Franklin D. Roosevelt, som var USAs president 1933 – 1945.

Eleanor Roosevelt yttrade följande: 'Var börjar de allmänna rättigheterna? På små platser, nära hemmet – så små och så nära att de inte kan urskiljas på världskartor. De är, trots det, den individens tillvaro – hans eller hennes bondgård eller kontor. Så är de platser där varje man, kvinna och barn söker efter rättvisa, lika möjligheter, lika värde utan diskriminering. Om dessa rättigheter inte har någon betydelse där, har de lite eller ingen betydelse någonstans. Om inte människor upprätthåller dessa rättigheter i sin närmaste omgivning får vi söka dem förgäves i de större sammanhangen.' "

Utdrag från häftet om de mänskliga rättigheterna - ladda ner det här.

Vad handlar detta pris om?

Detta är ett pris till barn och ungdomar, som handlar om att belöna och bekräfta de som gör en insats för att värna om att de mänskliga rättigheterna i vardagen.

Vi vill ge pris till de barn och ungdomar som bryr sig extra om sina medmänniskor och ser till att de mår bra.

Insatser mot mobbning och för att innesluta alla i gemenskapen är oerhört värdefulla.

Vad består priset av?

Priset består av en penningsumma samt att du blir publicerad och bekräftad på dessa sidor med många läsare.

Hur kan man få detta pris?

Du kan ansöka om att få detta pris genom att skriva och berätta om dina insatser. En anhörig eller vän kan också skriva och berätta om dig.

Tveka inte att skriva! Alla insatser är värdefulla och kommer att läsas och bekräftas.

Välkommen att kontakta mig här.

Vår första pristagare Zuzu Rabi!


Zuzu Rabi

Vi vill ge priset till Zuzu Rabi för hennes enastående insatser för mänskliga rättigheter.

Trots hennes låga ålder så har hennes krav på fred och rättvisa hörts klart och tydligt.

Zuzu Rabi har hörts outtröttligt på hemsidor, på skolavslutningar, på sin egen hemsida - via tidningar, tv och radio.

Nyligen kom även hennes första bok ut!

Stort tack Zuzu för ditt engagemang för fred och rättvisa!


Se mer om Zuzu Rabi här.

Se henne hemsida här.

Beställ hennes bok "En adress i världen" här.

Vill du bli vår nästa pristagare?

Tveka inte att höra av dig!

Välkommen att kontakta mig här.

Läs mer om de mänskliga rättigheterna här:

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Filmer om de Mänskliga Rättigheterna

Artikel om Mänskliga Rättigheter

Ladda ner häftet om de mänskliga rättigheterna

Jag mobbar inte!

Mobbning - många barn lider i det tysta

Mobbad under hela min uppväxt


Copyright © 2012 Peter Larsson.


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.