Om författaren


Peter Larsson


Hoppas du har nytta av dessa arbeten i dina studier!


Peter Larsson

Jag hoppas att du kan ha användning av dessa arbeten om det svenska språket. Det är nämligen därför jag har gjort dem.

Det har verkligen varit en speciell väg att vandra för att få detta arbete klart. Många gånger har jag frågat mig varför jag gav mig in på detta stora projekt, som innefattar sammanlagt fem stora arbeten i detta ämne.

Era varma och fina lovord har dock muntrat upp mig och fått mig att kunna fortsätta. Tusen tack för dem!

Lovord från läsarna.Varför har jag gjort dessa arbeten?

Projektet startade ursprungligen för att hjälpa mina fyra barn, som stötte på problem med grammatiken i skolan. De första skisserna och lapparna skrevs redan då. Jag ville verkligen förklara det hela enkelt för dem.

En annan anledning att jag utvecklade dessa arbeten var för att jag såg att denna grundläggande kunskap förföll och försvann från skolan. Enkel grundläggande kunskap om hur man lär sig att läsa och skriva har tappats bort och ersatts av en massa annat. Det tycker jag är tragiskt.

Jag har grävt i gamla böcker, genomsökt mitt minne och plågat mina vänner med frågor. Detta för att få fram en grundläggande enkel pedagogik, för att barn och vuxna skall bättre kunna lära sig läsa, skriva och kommunicera.

Det har tagit fler timmar än jag har vågat räkna.

Hoppas du får nytta av dessa arbeten!

Arbetet är noga granskat och kontrollerat

Dessa artiklar om ordklasserna i svenska språket är noga granskade och kontrollerade. Detta är gjort av en akademiskt utbildad och erfaren lärare, kursledare och pedagog, som är väl insatt i den svenska grammatiken.
Beröm, rättelser eller synpunkter?

Vem är jag?

Vem är jag då? Ja, det skall bli intressant att försöka sammanfatta: Fyra-barnspappa, naturintresserad friluftslivsmänniska, skribent, debattör, humanist, scientolog, dianetiker, motionär, fotograf, läsare etc. Medlem i Amnesty, Röda Korset och Kommittén för mänskliga rättigheterna (KMR).

Jag ogillar fördomar, undertryckande, mobbing, orättvisor och brott mot de mänskliga rättigheterna.

För mig är det underbart att vara ute i naturen. Helst tillsammans med mina barn eller goda vänner.

Jag älskar människor och tror på deras godhet och möjligheter att utvecklas och lyckas!

Läs mer om mig här: www.peterularsson.se Se presentation här!
Se mig på Facebook här.

Stort tack!

Tack till alla som har hjälpt till med detta arbete!

Stort tack och beundran till L. Ron Hubbard för hans inspiration och kunskap inom områdena filosofi, språk, kommunikation, studieteknik och grammatik.
Läs mer här - L. Ron Hubbard. Jag har haft ovärderlig nytta av de kurser jag har gjort inom dessa områden.

Speciellt erkännande och tack till Inga Larsson för all hjälp. Inga har checkat och korrigerat detta arbete ett oändligt antal gånger. Utan dig hade det inte fungerat. Du är verkligen underbar!

Stort tack även till Jim Westergren, för att du har stöttat projektet och hjälpt mig med allt det tekniska kring hemsidan.

Ytterligare tack till alla som har trott på och stöttat projektet!

Välkommen att kontakta mig! Alla råd, tips, synpunkter etc. är varmt välkomna.

Jag är mycket intresserad av att höra hur det går för dig.

Lycka till vidare!

Med vänlig hälsning,
Peter Larsson
www.peterularsson.se
Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.