Vad är artiklar?


Hur använder man artiklar?
"Artikel" är ord eller en ändelse som beskriver om substantivet är i bestämd eller obestämd form.

Exempel:

 • bord-et
 • den röda matta-n
 • lampa-n
 • de skära grisar-na
 • en hund
 • häst-en
 • det vackra landskap-et
 • ett hus
Övningsuppgift

Skriv ner olika substantiv och deras artiklar.

Obestämd artikel

"Obestämd artikel" är ord som beskriver att substantivet är i obestämd form.

De obestämda artiklarna är orden en och ett.

Substantiv i obestämd form med en obestämd artikel

 • en gunga
 • ett hopprep
 • en trädgård
 • ett träd
 • en ballong

Lägg märke till att du inte kommunicerar om någon speciell sak.

Orden en, ett är obetonade här och skiljer sig från räkneorden en, ett - som har en annan betydelse.

Exempel med räkneorden en, ett: Jag vill bara ha ett äpple. Det räcker med en läxa.

Exempel med obestämd artiklarna en, ett: Jag såg ETT äpple. EN läxa skall göras.

Övningsuppgift

Skriv ner olika substantiv med obestämda artiklar.

Bestämd slutartikel

"Bestämd slutartikel" är en ändelse som beskriver att substantivet är i bestämd form.

Bestämd slutartikel är en ändelse man lägger till substantivet när man vill kommunicera om någon eller något speciellt.

 • bok / bok-en / böcker-na
 • bil / bil-en / bil-arna
 • pojke / pojke-n / pojkar-na
 • hus / hus-et / hus-en
 • skärm / skärm-en / skärmar-na
Övningsuppgift

Skriv ner olika substantiv med bestämda slutartiklar.

Bestämd fristående artikel

"Bestämd fristående artikel" är orden den, det, de som beskriver att substantivet är i bestämd form. De används när det står ett beskrivande ord framför substantivet.

Orden den, det, de som sätts framför substantivet i bestämd form kallas bestämd fristående artikel.

Man använder en bestämd fristående artikel när man vill kommunicera om något speciellt och samtidigt beskriva det.

 • den fina pojken
 • det röda huset
 • de dyra bilarna
 • det stora rummet
 • de varma rummen
Övningsuppgift

Skriv ner olika meningar och använd substantiv i bestämd form med bestämda fristående artiklar.

Nu vet du vad artiklarna är och hur de används!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.