Vad är substantivets numerus?


Hur använder man substantivets numerus?
"Numerus" är ett namn på två olika former hos substantivet, där det antingen beskriver en eller beskriver flera av någon eller något.

Numerus kommer ursprungligen från ett ord som betyder "antal".

Det finns två numerus:

 • Singular, ental
 • Plural, flertal

Singular

"Singular" är ett namn på en form hos substantivet, där det beskriver en av någon eller något.

 • bil
 • stol
 • man
 • jacka
 • mugg
 • kvinna
 • duk

Dessa ord är exempel på substantiv i singular form.

Man kan även säga att dessa substantiv står i singular form.

Övningsuppgift

Skriv ner substantiv som står i singular form.

Plural

"Plural" är ett namn på en form hos substantivet, där det beskriver flera av någon eller något.

 • bilar
 • stolar
 • jackor
 • muggar
 • dukar
 • kvinnor

Dessa ord är exempel på substantiv i plural form.

Man kan även säga att dessa substantiv står i plural form.

Övningsuppgift

Skriv ner substantiv som står i plural form.

Substantiv som ändrar form

De flesta substantiv ändrar form beroende på sitt numerus.

Singularform / pluralform

 • stol / stol-ar
 • häst / häst-ar
 • sol / sol-ar
 • klocka / klock-or
 • buss / buss-ar
Övningsuppgift

Skriv ner substantiv i både singular och pluralform. Notera hur de böjs.

Substantiv som ändrar vokal

Substantiv som ändrar vokal när de böjs i pluralformen.

Singularform / pluralform

 • bok / böcker
 • hand / händer
 • bonde / bönder
 • land / länder
 • brand / bränder
 • gås / gäss
Övningsuppgift

Skriv ner substantiv som ändrar vokal när de böjs i pluralformen.

Substantiv som ej ändrar sig

Vissa substantiv ändrar sig inte alls när de böjs i pluralformen.

Singularform / pluralform

 • block / block
 • hot / hot
 • rån / rån
 • bord / bord
 • hus / hus
Övningsuppgift

Skriv ner substantiv som inte ändrar sig när de är i pluralformen.

Nu vet du vad substantivets numerus är och hur de används!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.