Verbets olika former


Hur använder man verbets olika former?
Du ändrar på verbens form, lägger till ändelser eller byter vokaler, när du kommunicerar om olika saker.

Översikt

Här följer en översikt över verbets olika former.

/Olika tidsformer

Ändring av verbets form därför att du kommunicerar i olika tidsformer.

//Nutid

Han tycker om att spela piano.
Han spelar piano.

//Dåtid

Han spelade piano.
Han har spelat piano.
Han hade spelat piano.

//Framtid

Han kommer att spela piano.

/Befallning eller uppmaning

Ändring av verbets form därför att du kommunicerar en befallning eller uppmaning.

Spela tyst!

/Gör en handling

Ändring av verbets form därför att du beskriver att någon eller något gör en handling.

En spelande man.

/Utsatt för en handling

Ändring av verbets form därför att du beskriver att någon eller något har blivit utsatt för en handling.

Ett spelat musikstycke.

/Utsatt för en handling på ett annat sätt

Ändring av verbets form därför att du på ett annat sätt beskriver att någon eller något har blivit utsatt för en handling.

Musikstycket blev spelat av honom.
Musikstycket spelades av honom.

Verbets fyra grundläggande former

Verbets fyra grundläggande former är infinitiv, imperfekt eller preteritum, supinum och perfekt particip. Se förklaring på de olika formerna nedan.

/Infinitiv

"Infinitiv" är grundformen av verbet. Det är namn på en handling eller visar att någon eller något är i ett visst tillstånd utan att ange någon tid.

Ibland sätter man ordet "att" framför denna formen av verbet.

Detta är den form av verbet som står i ordböckerna.

Ordet infinitiv betyder ursprungligen "obegränsad".

"Infinitivmärke" är ordet "att" som man kan ställa framför grundformen av verben.

Verb som står i grundformen infinitiv:

 • att läsa
 • att springa.
 • att studera
 • att bliva
 • att titta
 • att söka
 • att vara

Verb som står i grundformen infinitiv:

 • Att läsa är alltid roligt.
 • Hon gillar att springa.
 • Olle brukar leka på eftermiddagen.
 • Att studera är nödvändigt.
 • Han tycker om att bara vara.
 • Du måste lära dig att titta efter.
 • Lisa kan cykla snabbt.
 • Att söka i djungeln är svårt.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med olika verb som står i grundformen infinitiv.

Övningsuppgift

Titta efter i en ordbok vilken form verben står i.

/Imperfekt eller preteritum

"Imperfekt" eller "preteritum" är en verbform som används när man skall kommunicera om handlingar eller tillstånd, som inträffade tidigare.

Se artikeln Verbets tempus för att läsa mer angående imperfekt och preteritum.

Verb som står i verbformen imperfekt eller preteritum:

 • Jag sprang till skogen.
 • Han red till huset igår.
 • De spelade fotboll hela dagen.
 • Hon var ledsen igår.
 • De målade huset.
 • Hunden vaktade huset.
Övningsuppgift

Skriv ner olika meningar med verb som är i imperfekt- eller preteritumformen.

/Supinum

"Supinum" är en verbform som används när man skall kommunicera om handlingar eller tillstånd, som har eller hade inträffat tidigare.

Supinum är namn på en verbform som används efter hjälpverben har och hade.

Verbet slutar alltid på bokstaven "t" när det står i supinum.

Verb som står i supinumformen:

 • Jag har putsat bilen.
 • De hade flyttat trädet.
 • Hon har varit lycklig.
 • Stina har diskat noga.
 • Olle hade tagit ner tältet.
 • Karl-Oskar har avslutat kursen.
Övningsuppgift

Skriv ner olika meningar med verb som är i supinumformen.

/Particip

"Particip" är namn på en verbform som du kan använda för att beskriva någon eller något.

Verbet "springa" omgjort till en verbform som här beskriver en man: En springande man.

Verbet "måla" omgjort till en verbform som här beskriver en tavla: En målad tavla.

Det finns två olika sorters particip: perfekt particip och presens particip.

/Perfekt particip

"Perfekt particip" är en verbform som du använder för att beskriva att någon eller någon har blivit utsatt för en rörelse eller handling.

Denna verbform slutar på ändelserna –ad, -d, -t, -en eller -dd.

Meningar med verbformen perfekt particip:

 • En skriven bok ligger på bordet.
 • En köpt fisk är alltid bäst.
 • Han vill inte ha en sparkad boll.
 • Köp en målad stol.
 • En räfsad gräsmatta är alltid snyggast.
 • Han gick fram till en skadad person.

Andra exempel med verbformen perfekt particip:

 • Boken är skriven av honom.
 • Båten blev lagad av Sture.
 • Bilen är fixad.
 • Brevet är skrivet av Ulla.
 • Bordet är lagat av Hugo.
 • Toaletten blev noga rengjord.
 • Maten blev uppäten av hunden.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med olika verb i formen perfekt particip.

/Presens particip

Presens particip är en verbform som du använder för att beskriva en rörelse eller handling, som någon eller något håller på med.

Denna verbform slutar på ändelserna –ande och –ende.

Verbformen presens particip:

 • En kastande man står på fältet.
 • De gick till en skrattande man.
 • En gråtande kvinna kom hem till oss.
 • Han dansade med en leende flicka.
 • Jag såg en hoppande groda i dammen.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med olika verb i formen presens particip.

Verbets tema

"Verbets tema" är namn på de fyra grundläggande formerna hos verbet uppställda i en viss ordning: infinitiv, imperfekt, supinum och perfekt particip.

"Ta tema på verbet" kallas det när man säger eller skriver de grundläggande formerna av verbet i en viss ordning.

Ordet tema betyder från början "uppställning".

Tema hos några olika verb:

Infinitiv – imperfekt – supinum – perfekt particip

 • se – såg – sett – sedd / sett
 • lägga – lade – lagt - lagd
 • måla – målade – målat – målad / målat
 • väcka – väckte – väckt - väckt
 • skriva – skrev – skrivit – skriven / skrivet

Meningar:

 • Jag tycker om att skriva.
 • Han skrev inte till mig.
 • Har du skrivit ner vad du skall handla?
 • Boken är skriven av Olle W.
 • Brevet är skrivet med bläck.
Övningsuppgift

Skriv ner och ta tema på några olika verb.

/Hjälpverb i de olika temaformerna

Hjälpverben böjs också i de olika temaformerna.

Infinitiv – imperfekt – supinum

 • Ha – hade – haft
  Han hade målat garaget.
 • Vara – var – varit
  Hon var älskad hemma.
 • Skola – skulle – skolat
  Vi skulle resa snart.
 • Bli – blev – blivit
  De blev påhejade av publiken.
 • Kunna – kunde – kunnat
  Olle kunde cykla snabbt.
 • Vilja – ville – velat
  Sture ville åka snabbt.
 • Få – fick – fått
  Berit fick snyta barnet.
 • Vara tvungen att – måste / var tvungen att - varit tvungen att
  Du måste lägga dig nu.
Övningsuppgift

Skriv ner och ta tema på olika hjälpverb.

Fler verbformer

Här följer fler former av verbet.

/Imperativ

"Imperativ" är namn på den verbform som du använder för att uttrycka en befallning, order eller uppmaning.

Ordet imperativ betyder ursprungligen "befalla".

När man vill befalla, ge en order eller en uppmaning använder man den verbform som kallas imperativ.

Man säger då att verbet står i imperativ eller imperativform.

Verb som står i imperativ:

 • Kalla på honom!
 • Ropa på Nils!
 • Hämta hit henne!
 • Kom hit!
 • Skriv tydligt!
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med olika verb som står i imperativformen.

/Verbets aktiva och passiva form

Du kan kommunicera med hjälp av verb på olika sätt och använda aktiv eller passiv form av verbet.

Aktiv form av verbet:

Olle tvättar bilen.

Passiv form av verbet:

Bilen tvättas av Olle.
Samma mening kan man även skriva så här:
Bilen blir tvättad av Olle.

//Verbet i aktiv form

"Verbets aktiva form" är en verbform man använder för att kommunicera om handlingar, som direkt görs av någon eller något.

Berit klappar hunden.

Verb i aktiv form:

 • Han målade huset.
 • Han klippte gräset igår.
 • Stina ska duka bordet.
 • Stig hade köpt båten.
 • Nils hissar flaggan.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med verb i aktiv form.

//Verbet i passiv form

"Verbets passiva form" är en verbform man använder för att kommunicera om handlingar, som någon eller något blir utsatt för.

I svenska språket bildar vi passiv form av verbet på två sätt.

1. Genom att lägga till ett "s" till verbet.

Hunden klappas av Berit.

Exempel:

 • Huset målas av Nils.
 • Huset målades av Nils.
 • Huset har målats av Nils.
 • Huset hade målats av Nils.
 • Huset kommer att målas av Nils.
 • Huset skulle ha målats av Nils.

2. Genom att använda hjälpverbet "bliva" plus perfekt-particip av huvudverbet.

Hunden blir klappad av Berit.

Exempel:

 • Huset blir målat av Nils.
 • Huset blev målat av Nils.
 • Huset har blivit målat av Nils.
 • Huset hade blivit målat av Nils.
 • Huset kommer att bli målat av Nils.
 • Huset skulle ha blivit målat av Nils.

Fler meningar med verb i passiv form:

 • Huset blev målat av honom.
 • Hunden hade klappats av honom.
 • Bordet var dukat av Stina.
 • Båten skulle köpas av Stig.
 • Flaggan skall bli hissad av Olle.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med verb i passiv form.

Hur verben böjs - konjugationer

"Konjugation" är namn på en böjningsform hos verbet. Det finns fyra konjugationer i svenska språket.

Vilken konjugation tillhör verbet springa?

Verben tala, kalla, jaga och hoppa tillhör samma konjugation.

Verben skriva och frysa tillhör inte samma konjugation.

När du tar tema på verbet kan du se vilken konjugation det tillhör.

Man delar in alla verb i svaga (regelbundna), starka eller oregelbundna verb - beroende på hur de böjs när man tar tema på dem.

Varför heter det starka och svaga verb?

Vi har letat länge efter en förklaring till varför det heter starka och svaga verb. Till slut skrev jag till Svenska Akademin och frågade:

Hej! Det är en lite futtig anledning, kan man tycka, men det är alltså så enkelt som att sådana verb som böjs regelbundet (spela - spelade - spelat) kan uppfattas som mesigare och tamare till formen (inte betydelsen) än sådana med oregelbundet mönster. (spricka -sprack-spruckit; gå-gick-gått).

Alla nybildade verb blir svaga/regelbundna, de är bara de som alltid varit starka - och som också är mycket gamla - som har denna i sig regelbundna men inte lika lätt förutsägbara böjning.

/Svaga eller regelbundna verb

"Svaga eller regelbundna verb" är namn på verb som alltid har samma ändelser, när man tar tema på dem.

Det finns några olika sorters svaga eller regelbundna verb beroende på vilken ändelse de har i supinum och perfekt particip.

//Första konjugationen: at-ändelse i supinum och ad-ändelse i perfekt particip

Infinitiv – imperfekt – supinum – perfekt particip

 • Rop/a – rop/ade – rop/at – rop/ad
 • Handl/a – handl/ade – handl/at – handl/ad
 • Tal/a – tal/ade – tal/at – tal/ad
 • Spar/a – spar/ade – spar/at – spar/ad
 • Bevar/a – bevar/ade – bevar/at – bevar/ad

Meningar:

 • Han måste lära sig att spara.
 • De sparade till en bil.
 • Olle har sparat länge till semestern.
 • En sparad slant.

//Andra konjugationen: t-ändelse i supinum och D-ändelse i perfekt particip

Infinitiv – imperfekt – supinum – perfekt particip

 • Hör/a – hör/de – hör/t – hör/d
 • Stäng/a – stäng/de – stäng/t – stäng/d
 • Böj/a – böj/de – böj/t – böj/d

Meningar:

 • Ni måste lära er att stänga dörren.
 • Berit stängde affären.
 • Vi har stängt nu.
 • En stängd dörr är inte välkomnande.

//Andra konjugationen: t-ändelse i supinum och t-ändelse i perfekt particip

Infinitiv – imperfekt – supinum – perfekt particip

 • Köp/a – köp/te – köp/t – köp/t
 • Löp/a – löp/te – löp/t – löp/t
 • Stöp/a – stöp/te – stöp/t – stöp/t

Meningar:

 • Vill du köpa kaffe?
 • Johan köpte kakor till oss.
 • De har köpt hus nyligen.
 • Boken är köpt nyligen.

//Tredje konjugationen: tt-ändelse i supinum och DD-ändelse i perfekt particip

Infinitiv – imperfekt – supinum – perfekt particip

 • Sy – sy/dde – sy/tt – sy/dd
 • Bo – bo/dde – bo/tt – bebo/dd
 • Ro – ro/dde – ro/tt – ro/dd
 • Tro – tro/dde – tro/tt – tro/dd
 • Spå – spå/dde – spå/tt – spå/dd

Meningar:

 • Jag tror inte att det går att spå någon.
 • Ylva spådde Nils imorse.
 • Gumman har spått Pär tidigare.
 • Han hade aldrig blivit spådd.
Övningsuppgift

Skriv ner olika svaga verb och ta tema på dem.

/Starka verb

"Starka verb" ändrar sin stamvokal när du tar tema på dem.

//Fjärde konjugationen

Tema på starka verb:

Infinitiv – imperfekt – supinum – perfekt particip

 • Falla – föll – fallit - fallen
 • Rida – red – ridit - riden
 • Äta – åt – ätit - äten
 • Skriva – skrev – skrivit – skriven
 • Gå – gick – gått – gången
 • Ge – gav – givet - given
 • Finna – fann – funnit - funnen
 • Frysa – frös – frusit – frusen

Meningar:

 • Skall vi äta nu?
 • Han åt hamburgare igår.
 • Hon hade redan ätit.
 • All mat har blivit äten.
Övningsuppgift

Skriv ner olika starka verb och ta tema på dem.

/Oregelbundna verb

"Oregelbundna verb" är namn på verb, som inte följer något bestämt mönster när man tar tema på dem.

Exempel på tema på oregelbundna verb:

Infinitiv – imperfekt – supinum – perfekt particip

 • Sova – sov – sovit
 • Skilja – skilde – skilt – skild
 • Komma – kom – kommit – kommen
 • Vara – var – varit
 • Ha – hade – haft – med-havd

Meningar:

 • Han vill inte komma.
 • Olle kom igår.
 • Familjen har inte kommit ännu.
 • Våren är kommen.
Övningsuppgift

Skriv ner olika oregelbundna verb och ta tema på dem.

Nu vet du vad verbets former är och hur de används!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.