Vad är ord?


Hur hänger ord ihop med kommunikation, förståelse och grammatik?
"Ord" är namn på en samling ljud eller tecken som står istället för något. Ord används i kommunikationen mellan människor.

Bil, hund, ek, katt, glädje, söt, snabb, springa, och, på, hurra, Karl, tre, sjätte och när är alla exempel på olika ord.

Nu är vi verkligen nere på den enkla grunden i det svenska språket, vilket är mycket bra.

När man förstår grunden bra, är det mycket enklarare att lära sig resten sedan.

En av grunderna i ett språk är dess olika ord. Dessa ord använder vi för att kunna kommunicera med varandra.

Ett ord kan både skrivas och sägas.

Vi hittade på ord en gång i tiden för att snabbare och lättare kunna kommunicera och förstå varandra.

Övningsuppgift

Säg några ord och lägg märke till att det är en samling ljud som är namn på något.

Övningsuppgift

Skriv några ord och lägg märke till att det är en samling tecken som är namn på något.

Det finns olika sorters ord

Orden är som olika verktyg i kommunikationen. De fungerar och används på olika sätt.

Det finns t.ex ord som är namn på saker, ord som beskriver saker, ord som beskriver handlingar eller binder ihop kommunikationerna.

Om du lär dig hantera dessa verktyg på rätt sätt, kan du få över dina tankar och ideér till andra människor.

Övningsuppgift

Skriv ner olika sorters ord och notera att de används på olika sätt.

Vad är stammen på ett ord?

"Stam" är namn på själva grunden av ordet utan något tillägg eller variation på ordet.

 • bil
 • bil-en
 • bil-ar
 • bil-arna
 • bil-ens
 • bil-arnas

Stammen är bil.

Tänk, bara genom att lägga till en bokstav eller säga ett ljud fel, kan du ändra hela betydelsen på kommunikationen. Bilen betyder något annat än bilens.

I en del ordböcker kan du se ordens stam.

Övningsuppgift

Skriv ner olika ord och markera deras stam.

Vad är en ändelse?

"Ändelse" eller "suffix" är namn på ett ljud eller tecken man lägger till efter stammen i slutet på ordet.

Man ändrar ordets betydelse genom att lägga till en ändelse.

Exempel på ett ord med olika ändelser:

 • bil
 • bil-en
 • bil-ar
 • bil-arna
 • bil-ens
 • bil-arnas
Övningsuppgift

Skriv ner olika ord och markera deras ändelser.

Olika former på ordet

Språket fungerar så, att om man ändrar ordets form, så förändrar man betydelsen på ordet.

Bra, bättre, bäst

Bil, bilen, bilarna, bilens.

Dessa olika former har olika namn och betyder något speciellt.

"Grundformen av ordet" är namn på själva stammen av ordet utan några ändelser eller förändringar.

"Böjningsform" är namn på stammen av ordet plus en ändelse
och/eller förändring.

"Böja ordet" är namn på handlingen att lägga till ändelser
och/eller förändringar till grundformen.

Övningsuppgift

Skriv ner olika former på ord.

Nu vet du vad ord är och hur de fungerar!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.