Hur nya ord bildas av en ordstamDet finns en grund i varje ord och den kallas ordets "stam".

Du kan lägga till ändelser till stammen, och ibland byta vokal, för att bilda nya ord som tillhör andra ordklasser.

Ordets stam

 • mål-
 • sjung-
 • städ-

Verb - namn på en handling

 • John tycker om att mål-a.
 • Hon tycker om att sjung-a.
 • Vi måste städ-a förrådet.

Substantiv – namn på produkten

 • Han hängde mål-ningen på väggen.
 • Lisa lärde sig texten snabbt till sång-en.
 • Städ-ningen var perfekt och chefen var nöjd.

Substantiv – namn på aktiviteten

 • De höll på med mål-ning hela eftermiddagen.
 • Hon underhöll oss med sång hela kvällen.
 • Olle och Lisa hade hand om städ-ningen.

Substantiv – namn på utövaren av aktiviteten

 • Knut är en duktig mål-are.
 • Hon är en berömd sång-erska.
 • Lisa är en skicklig städ-erska.

Verb – presens particip – namn på handling någon eller något håller på att göra

 • En mål-ande person stod framför huset.
 • Jag mötte en sjung-ande man.
 • Stör inte städ-ande personer.

Verb – perfekt particip – namn på handling som någon eller något har blivit utsatt för

 • Han såg en mål-ad båt.
  Båten hade blivit mål-ad av släktingarna.
 • Sången har blivit sjung-en många gånger.
 • Detta är verkligen ett städ-at rum.
  Huset hade blivit städ-at ordentligt.
Övningsuppgift

Skriv ner ord och böj dem i olika ordklasser.

Nu vet du hur nya ord bildas av en ordstam!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.