Vad är ett reciprokt pronomen?


Hur använder man ett reciprokt pronomen?
"Reciprokt pronomen" är ordet "varandra", som man använder för att beskriva att en handling är ömsesidig.

Ordet reciprok betyder "ömsesidig".

I svenska språket finns bara ett reciprokt pronomen: varandra.

De hjälpte varandra att flytta.

Familjen bar varandras väskor till flygplatsen.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med det reciproka pronomenet.

Nu vet du vad ett reciprokt pronomen är och hur det används!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.