Vad är reflexiva pronomen?


Hur använder man reflexiva pronomen?




"Reflexiva pronomen" är ord man använder istället för ett substantiv för att visa, att den som utförde handlingen också blev utsatt för den.

Exempel: Han kammar sig.

Detta pronomen används bara i kommunikationer i tredje person.

I svenska språket finns bara ett reflexivt pronomen: "sig".

Ordet reflexiv betyder "tillbakasyftande".

Reflexiva pronomen

 • sig
  Karl hämtade sig snabbt.
 • sig
  Berit tvålade in sig i duschen.
 • sig
  Hunden kliade sig på magen.
 • sig
  Rådjuret rev sig på staketet.
 • sig
  Spelarna i fotbollslaget tvättade sig noga.

Förhållandet mellan personligt och reflexivt pronomen

Personligt pronomen – reflexivt pronomen

 • han – sig
  Han klarar sig alltid.
 • hon – sig
  Hon kammar sig länge.
 • den – sig
  Den (katten) slickar sig i timmar.
 • det – sig
  Det löser sig alltid.
 • de – sig
  De visar sig aldrig.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med det reflexiva pronomenet.

Andra kommunikationssituationer

Det finns fler situationer där du vill kommunicera att den som utförde handlingen också blev utsatt för den.

Detta gäller kommunikationer i första och andra person.

Du använder då objektsformen av det personliga pronomenet.

Personligt pronomen / objektsformen

 • jag – mig
  Jag putsar mig noga innan festen.
  Jag rakade mig igår.
 • vi – oss
  Vi lär oss aldrig.
  Vi smorde in oss med myggmedel.
 • du – dig
  Du måste skärpa dig.
  Du sminkar dig varje morgon.
 • ni – er
  Kan ni klara er nu?
  Ni roar er efter varje match.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med objektsformerna av personliga pronomen som här har en reflexiv betydelse.

Nu vet du vad reflexiva pronomen är och hur de används!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:







SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.