Vad är interrogativa pronomen?


Hur använder man interrogativa pronomen?
"Interrogativa" eller "frågande pronomen" är ord man använder när man frågar eller kommunicerar att det finns en fråga.

Ordet "interrogare" kommer från latinet och betyder "att fråga".

Direkt fråga

"Direkt fråga" är en kommunikation som kräver ett svar. En direkt fråga följs alltid av ett frågetecken.

Vem vill ha kaffe?

Följande interrogativa eller frågande pronomen används vid direkta frågor:

 • vem
  Vem har tagit papperet? Vem vill åka till affären?
 • vem som
  Visste du vem som tog plommonen?
  Vet hon vem som åkte till Malmö? Vet du vem som tog plommonen?
 • vad
  Vad gjorde du igår?
  Vad vill du äta till middag?
 • vad som
  Vet du vad som står på tavlan?
  Visste du vad som kom på provet?
 • vad för en
  Vad för en matta köpte du igår?
  Visste du vad för en människa han var?
 • vilken, vilket, vilka
  Vilken godispåse vill du ha?
  Vilken bil tar vi till stan?
  Vilket lag håller du på?
  Vilket hus skall ni köpa?
  Vilka kom till festen?
  Vilka tycker du bäst om?
 • hurudan
  Hurudan är han egentligen?
  Vet du hurudan Lisa är?

Indirekt fråga

"Indirekt fråga" är en kommunikation som visar att någon någonstans har en fråga.

En indirekt fråga följs alltid av punkt, inte frågetecken.

Lägg märke till! Själva frågan i en indirekt fråga kan alltid göras om till en direkt fråga.

Exempel på indirekt fråga:

Jag undrar vem som vill ha kaffe. Den direkta frågan blir: Vem vill ha kaffe?

Lägg även märke till! Ibland är det inte personen det handlar om som har en fråga. En indirekt fråga visar att någon någonstans har en fråga. Den som hör eller läser kommunikationen får t.ex inte reda på det.

Indirekt fråga: Oskar vet vad som hände på festen. Den direkta frågan blir: Vad hände på festen?

Indirekt fråga: Karin är säker på vem som tog äpplet, men det är inte resten av familjen. Den direkta frågan blir: Vem tog äpplet?

Indirekt fråga: De vet vad Berit skall göra, men det vet inte hennes man. Den direkta frågan blir: Vad skall Berit göra?

Följande interrogativa eller frågande pronomen används vid indirekta frågor:

 • vem
  Stig undrar vem Berit träffade på festen.
  Oskar vet vem Nils träffade igår.
 • vem som
  Han funderar på vem som körde bilen.
  Berit grubblade över vem som var äldst.
  Stig undrar vem som kommer på festen.
  Jag vet inte vem som har ätit upp kakan.
  Berit inser vem som tog tuppen.
 • vad
  De visste vad Olle kommer att göra.
  Han frågade vad jag gjorde igår.
  Jag gör vad ni vill.
  Pär förstår vad Oskar menar.
  Olle vet inte vad Nils vill göra imorgon.
 • vad som
  Jag vill veta vad som står på tavlan.
  Vi förstod vad som besvärade henne.
 • vad för en
  De inser vad för en båt de skall köpa.
  Gubbarna undrade vad för en bil jag hade köpt.
 • vilken, vilket, vilka
  De ville veta vilken sorts hund jag tyckte om.
  Klassen förstår vilken plats du vill ha.
  Ni visste vilket hus han bodde i.
  Jag hoppas du inser vilket golv du skall börja renovera.
  Stina undrar vilka båtar han äger.
  Berit insåg vilka frågor Patrik skulle ställa.
 • vilken som
  De ville veta vilken som hade kissat i vardagsrummet. Var det hunden Karo eller Pluto?
  Fotbollslaget förstod inte vilken som hade åkt in i Gert-Anders trädgård.
 • vilket som
  Fastighetsägaren visste inte vilket som skulle renoveras först.
  De diskuterade vilket som skulle fällas.
 • vilka som
  Sture tvekar över vilka som är hans vänner.
  Hon ville veta vilka som hade varit på festen.
 • hurudan
  Joel funderar över hurudan hon egentligen är.
  De ville förstå hurudan semestern hade varit.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med varje frågande pronomen.

Nu vet du vad interrogativa eller frågande pronomen
är och hur de används!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.