Vad är grammatik?


Vad har du för nytta av att kunna den svenska grammatiken?
Vad har grammatik med kommunikation och förståelse att göra?

Vi kommunicerar med varandra för att uppnå förståelse.

För det mesta använder vi ord när vi gör detta, även om det finns andra kommunikationssystem som t.ex teckenspråk, morse och flaggor.

Ord är de verktyg vi använder för att kunna kommunicera och uppnå förståelse människor emellan.

"Grammatik" är regler för hur man använder orden och tecknen i ett språk på ett korrekt sätt.

Du använder grammatik för att kunna förstå skriven och muntlig kommunikation och för att kunna få över en korrekt kommunikation till en annan person, så att han förstår den.

Ordet grammatik kommer ursprungligen från ordet "gramma" – bokstav, skrivtecken och ordet "grafein" - skriva.

Övningsuppgift

Skriv ner vad grammatik är för något.

Övningsuppgift

Skriv ner vad grammatik har med ord, kommunikation och förståelse att göra.

Vad är formlära?

"Formlära" – som ingår i grammatiken – är kunskap om hur olika ord och deras former fungerar.

De flesta ord kan varieras och sägas i olika former beroende på situationen.

Exempel på ord i olika former:

  • Båt, båtar, båtarnas, båtars, båten, båtens.
  • Sola, solat, solade, solande.
  • Glad, gladare, gladast.
  • Bättre, bäst, bäste.
  • Pojke, pojken, pojkes, pojkarna, pojkarnas.

I formläran har man delat in orden i olika ordklasser, för att man lättare skall kunna skilja dem åt och se hur de fungerar.

De olika ordklasserna beskrivs alltså i formläran, som i sin tur är en del av den svenska grammatiken.

Övningsuppgift

Skriv ner vad formlära är för något.

Nu vet du vad grammatik och formlära är och vad den har med ord, kommunikation och förståelse att göra!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.