Olika sorters verb


Hur använder man dem?
Det finns tre sorters verb, som du kan använda för att kommunicera om en handling eller visa ett tillstånd: Huvudverb, bindeverb och hjälpverb.

Huvudverb

"Huvudverb" är namn på det verb som beskriver själva handlingen i en kommunikation.

Exempel:

 • Jag åker snart hem.
 • Han hämtade hunden.
 • Vi åkte skridskor igår.
 • Hon klappade katten.
 • Lisa springer fort.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika huvudverb.

Bindeverb

"Bindeverb" är namn på de verb som visar att någon eller något befinner sig i ett tillstånd.

Exempel:

 • Hon är söt.
 • Sture blev glad på festen.
 • Berit verkar trött.
 • Nils kallas "Tomten".
 • De heter Persson i efternamn.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika bindeverb.

Hjälpverb

"Hjälpverb" är ord du använder tillsammans med ett huvudverb för att beskriva handlingen eller tillståndet i tiden, eller att det skedde på ett visst sätt.

Ett hjälpverb kan inte användas ensamt utan måste stå tillsammans med ett huvudverb. Annars förstår ingen vad du säger.

 • Jag har simmat.
 • Jag hade simmat.
 • Jag ska / skall simma.
 • Jag skulle simma.
 • Jag kommer att simma.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd dessa hjälpverb.

Olika sorters huvudverb

Det finns några olika sorters huvudverb: Reflexiva verb, opersonliga verb, transitiva och intransitiva verb.

En beskrivning av transitiva och intransitiva verb följer i nästa artikel.

/Reflexiva verb

Det finns ett speciell sorts huvudverb som kan bli reflexiva verb tillsammans med ett pronomen.

"Reflexiva verb" fungerar tillsammans med ett pronomen och beskriver en handling, som påverkar någon eller något som har utfört den.

Man använder det reflexiva pronomenet "sig" i tredje person. I övriga personer används objektsformerna av personliga pronomen. Se dessa artiklar i arbetet.

Reflexiva verb ändrar inte sin betydelse

Ett verb som är reflexivt tillsammans med ett pronomen - "tvätta sig" - kan även användas icke-reflexivt - "tvätta" bilen. I båda fallen är betydelsen av verbet densamma dvs. "tvätta".

"Rakar" som reflexivt verb: Jag rakar mig på toaletten. "Rakar" som icke-reflexivt verb: Han rakar fåret.

Det finns andra verb, som fungerar tillsammans med ett pronomen och bildar fasta uttryck. Dessa verb blir inte reflexiva tillsammans med pronomenet.

Exempel på sådana fasta uttryck: känna sig, hämta sig, skärpa sig, gifta sig, stå sig, ställa sig och ta sig. Andra pronomen används i andra personer: Jag har inte hämtat mig än.

De ändrar sin betydelse när de inte ingår i det fasta uttrycket. Det fasta uttrycket har en speciell betydelse.

"Hämta" i ett fast uttryck med "sig": Han hämtade sig snabbt efter tävlingen. "Hämta" inte i ett fast uttryck: Ulla gick och hämtade katten i trädgården.

Verb som är reflexiva tillsammans med ett pronomen

 • Kan du sätta dig?
 • Det gäller att tvätta sig.
 • Glöm inte att raka dig.
 • Han ville inte anstränga sig.
 • Landet ville inte försvara sig.
 • Hon skyddar sig mot tjuvar.
 • Barnen brukade slå sig på dagis.

Ovanstående verb kan även ha en annan betydelse och är då inte reflexiva: Jag satte flaskan på trappan.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika reflexiva verb.

/Opersonliga verb

Det finns en annan sorts huvudverb som kallas opersonliga verb.

"Opersonliga verb" beskriver en handling, som inte utförs av någon eller något.

 • Det regnar i Dalarna.
 • Jag ser att det snöar i Kiruna.
 • Det ringer på dörren.
 • Det haglar i hagen.
 • Det åskade mycket i somras.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika opersonliga verb.

Olika sorters hjälpverb

Det finns några olika sorters hjälpverb.

/Hjälpverb som beskriver handlingen eller tillståndet i tiden

 • Vi skall åka på semester.
 • Jag har målat huset.
 • Hon skulle precis äta, när jag kom.
 • Stina kommer att bli glad.
 • Hon hade redan gått, när Axel ringde.
 • Jag skall snart åka.
 • De har varit glada på semestern.
 • Vi har åkt skridskor.
 • Han har hämtat hunden.
 • Stina kommer att tvätta bilen snart.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd dessa hjälpverb.

/Modala hjälpverb

"Modala hjälpverb" är de hjälpverb som beskriver det sätt på vilket handlingen eller tillståndet sker.

Ordet "modal" betyder ursprungligen "sätt".

Skall, kunna, vilja, böra, få och måste är exempel på modala hjälpverb.

Meningar med modala hjälpverb:

 • Jag skall hämta grisen.
 • Jag kan hämta grisen.
 • Jag vill hämta grisen.
 • Jag bör hämta grisen.
 • Jag får hämta grisen.
 • Jag måste hämta grisen.

Fler meningar med modala hjälpverb:

 • Du måste hjälpa mig att måla.
 • Han var tvungen att basta då.
 • Du borde vara flitigare i skolan.
 • Kan du hämta tavlan?
 • Nils kunde skriva bra.
 • Sture ville dra upp båtarna i nästa vecka.
 • Jag kunde vara lyckligare.
 • Olle måste arbeta nu.
 • Anton borde ha sökt mer jobb i förra veckan.
 • Jag vill inte se huset igen.
 • Vi fick inte rasta hästarna.
 • Du bör köpa dig nya stövlar idag.
 • Vi måste hämta katten nu.
 • Du får komma nu.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika modala hjälpverb.

/Huvudverb som ibland fungerar som hjälpverb

Det finns vissa huvudverb som ibland fungerar som hjälpverb.

"Börja", "sluta", "bruka" och "fortsätta" är exempel på huvudverb som kan fungera som hjälpverb.

Meningar med huvudverb som står som hjälpverb:

 • Nils brukar alltid läsa på kvällarna.
 • Börja motionera så mår du bättre!
 • Berit fortsatte inte röka på grund av varningarna.
 • Sluta bråka innan det är försent!
 • Hon började frivilligt simma på fritiden.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika modala hjälpverb.

/Passivbildande hjälpverb

"Passivbildande hjälpverb" är verben "vara" och "bliva" när de hjälper till att bilda en passiv sats och en passiv form av verbet.

Ibland kan du använda verben "vara" och "bliva" som hjälpverb, när du kommunicerar enligt nedanstående.

"Vara" och "bliva" kallas då passivbildande hjälpverb, för att de hjälper till att bilda en passiv sats och en passiv form av verbet.

I en passiv sats, där det som blir utsatt för handlingen står först, med hjälpverben "vara" och "bliva" används perfekt particip-formen av huvudverbet.

 • Jag hämtade grisen.
  Grisen blev hämtad av mig.
 • Jag beundrar flickan.
  Flickan är beundrad av mig.
 • Japaner tillverkade bilen.
  Bilen var tillverkad av japaner.
 • Inga uppmuntrade honom.
  Han blev uppmuntrad av Inga.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd dessa hjälpverb.

Nu vet du vilka olika sorters verb det finns och hur de används!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.