Vad är substantivets genus?


Hur använder man substantivets genus?
"Genus" är namn på en grupp av substantiv, som har
samma egenskaper.

Substantiv som är av samma slag tillhör samma genus.

Ordet genus kommer ursprungligen från ett ord som betyder
"släkte, slag, art".

I det svenska språket finns två olika genus:

 • Utrum, n-genus
 • Neutrum, t-genus

Utöver dessa två så finns det också ett naturligt genus.

Utrum eller n-genus

"Utrum" är ett genus där man kan ersätta substantiven med ordet "den". Tidigare kallades detta genus för "Reale".

Dessa substantiv har "en" som obestämd artikel: Lisa köpte en ny bil.

Utrum kallas även n-genus.

 • Bil.
  Den är fin.
 • Bok.
  Den skall jag läsa.
 • Svan.
  Den äter nu.
 • Tallrik.
  Den lägger vi upp mat på.
 • Skärm.
  Släck den!

Dessa ord är alla exempel på substantiv som tillhör genuset utrum.

Övningsuppgift

Skriv ner olika substantiv som tillhör genuset utrum.

Neutrum eller t-genus

"Neutrum" är ett genus där man kan ersätta substantiven
med ordet "det".

Dessa substantiv har "ett" som obestämd artikel: Hugo klättrade upp i ett träd.

Neutrum kallas även t-genus.

 • Bord.
  Det är fint.
 • Huvud.
  Det är stort.
 • Golv.
  Det behöver sopas.
 • Nederlag.
  Det svider!
 • Förkläde.
  Det är vitt.

Dessa ord är alla exempel på substantiv som tillhör genuset neutrum.

Övningsuppgift

Skriv ner olika substantiv som tillhör genuset neutrum.

Naturligt genus

Tidigare i svenska grammatiken fanns även genusen maskulinum (ord som var namn på något manligt och som kunde ersättas med "han" t.ex farfar) och femininum (ord som var namn på något kvinnligt och kunde ersättas med "hon" t.ex Lisa).

Genusen maskulinum och femininum har nu ersatts med ett naturligt genus. Ordens betydelser gör det självklart om man kan ersätta det med "han" eller "hon".

Exempel på substantiv som tillhör det naturliga genuset:

 • Stig
 • flicka
 • pappa
 • farmor
 • kung
 • mormor
 • farfar
 • Lisa
 • pojke
 • drottning
Övningsuppgift

Skriv ner olika substantiv som tillhör det naturliga genuset.


Övningsuppgift

Vad finns det för olika genus i svenska språket?

Övningsuppgift

Vad är det för skillnad på olika genus?

Övningsuppgift

Skriv ner olika substantiv på en lista.

Övningsuppgift

Markera vilket genus var och en av dessa substantiv tillhör.

Nu vet du vilka substantivets genus är och hur de används!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.