Skillnaden mellan adjektiv och adverb


Vad är skillnaden mellan adjektiv och adverb?
I grunden är skillnaden mellan adjektiv och adverb enkel.

Se respektive artikel för att få full information om adjektiv och adverb.

Adjektiv beskriver en person eller sak.

Du använder adjektivet för att beskriva en person eller sak. Adjektivet står alltid tillsammans med ett substantiv eller pronomen.

 • En vacker kvinna gick på gatan.
 • Olle körde en snabb bil.
 • Pär är stark.
 • Huset kommer att bli högt.
 • Gustav simmar pigg.

Ordet "adjektiv" kommer från början från ett ord som betyder "ord som kan läggas till".

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika adjektiv.

Adverb beskriver en handling eller tillstånd

Adverbet använder du för att beskriva en handling eller ett tillstånd.

 • En kvinna gick vackert på gatan.
 • Olle körde en bil snabbt.
 • Gustav simmar piggt.
 • Lisa är fantastiskt söt.
 • Sven sprang raskt till matchen.
 • Vi fiskade mycket på semestern.
 • Fotbollsmatchen var ovanligt lång.

Ordet "adverb" betyder ursprungligen "som hör till ord".

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika adverb.

Adjektiv eller adverb?

Detta är den grundläggande skillnaden mellan adjektiv och adverb: Adjektiven används för att beskriva en person eller sak; adverben används för att beskriva en handling eller ett tillstånd.

Exempel på ord som kan vara både adjektiv och adverb:

Han simmar pigg vidare.
"Pigg" är här adjektiv och beskriver personen.

Han simmar piggt vidare.
"Piggt" är här adverb och beskriver handlingen.

Sture går avslappnad.
"Avslappnad" är här adjektiv och beskriver personen.

Sture går avslappnat.
"Avslappnat" är här adverb och beskriver handlingen.

Hon anlände glad och upprymd till festen.
"Glad" och "upprymd" är här adjektiv och beskriver personen.

Hon anlände glatt och upprymt till festen.
"Glatt" och "upprymt" är här adverb och beskriver handlingen.

Frågan du skall ställa dig är: Beskriver ordet personen eller handlingen?

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och visa hur samma ord kan vara både adjektiv och adverb.

Adverbet ändrar inte sin form

Adverbet böjs inte när verbet, substantivet eller pronomenet ändras.

Exempel på att adverbet inte böjs:

 • Han går långsamt.
 • De gick långsamt.
 • Stina har gått långsamt.
 • Innan vi kom dit hade hunden gått långsamt hela sommaren.
 • Vi ska gå långsamt längs stranden imorgon.

Exempel på att adjektivet böjs:

 • Han är lugn.
 • De var lugna.
 • Stina har varit lugn.
 • De bodde i ett lugnt område.
 • Vi ska vara lugna imorgon.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och se att adjektivet böjs medan adverben inte böjs.

Enkelt test du kan använda

Det finns en enkel test du kan använda för att skilja på adjektiv och adverb.

"Jag är ...." eller "vi är ...".

Ta ordet och sätt in det i meningen: "Jag är ..." "Vi är ...".

Om det passar så är det ett adjektiv. Om det inte passar så är det ett adverb.

När det passar är det därför att det beskriver dig och alltså är ett adjektiv.

Exempel:

"Söt", "snabbt", "långsam", "klok", "säkert" och "fort".

 • Jag är söt. Passar, söt är adjektiv.
 • Vi är snabbt. Passar ej, snabbt är adverb. Olle cyklar snabbt.
 • Jag är långsam. Passar, långsam är adjektiv.
 • Vi är kloka. Passar, kloka är adjektiv.
 • Jag är säkert. Passar ej, säkert är adverb. Pär jobbar säkert.
 • Jag är fort. Passar ej, fort är adverb. Ivar kör fort.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och gör ovanstående test för att se om det är adjektiv eller adverb.

Summering

Adjektivet beskriver en person eller sak och kan ändra sin form beroende på vem eller vad det beskriver.

Adjektivet passar in i meningen: "Jag är ..." eller "vi är ....".

Adverbet beskriver en handling eller ett tillstånd och ändrar inte sin form beroende på vem som gör handlingen eller är i ett tillstånd.

Adverbet passar inte in i meningen: "Jag är ..." eller "vi är ....".

Övningsuppgift

Skriv ner fler meningar och använd olika adjektiv och adverb.

Nu vet du vad skillnaden är mellan adjektiv och adverb!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.