Vad är substantivets kasus?


Hur använder man substantivets kasus?
"Kasus" är i svenskan namn på två former hos substantivet som handlar om ägande och icke-ägande: genitiv och nominativ.

Genitivformen

"Genitiv-formen" beskriver ett ägande, ett släktskap / nära förbindelse eller att det finns någon eller något som tillhör.

Beskrivning av ett ägande:

Stens hylla.

Att någon är släkt eller i nära förbindelse med någon:

Olles syster.
Chefens anställda fick tårta.

Beskrivning av att någon eller något tillhör något:

Takets plåt.
Föreningens medlemmar var nöjda.

Övningsuppgift

Skriv ner vad genitivformen av substantivet är.

Nominativ eller grundform

"Nominativ-formen" beskriver ett icke-ägande, ett icke-släktskap / icke-nära förbindelse eller att det inte finns någon eller något som tillhör. Denna form kallas även "grundform".

Beskrivning av ett icke-ägande:

Sten målar en hylla.

Att någon inte är släkt med eller i nära förbindelse med någon:

Olle tycker om Lisa.

Att det inte finns någon eller något som tillhör saken:

Han finns på taket.

Övningsuppgift

Skriv ner vad nominativ eller grundformen av substantivet är.

Mer om genitivformen

"Genitiv-formen" beskriver ett ägande, ett släktskap / nära förbindelse eller att det finns någon eller något som tillhör.

Genitivformen på substantivet bildas genom att lägga till ett –s till grundformen.

Substantiv som står i genitiv och beskriver ett ägande:

 • Pers fina jacka.
 • Bondens semester var skön.
 • Anders jacka är svart.
 • Mannens bil är ny.
 • Mormors kök har blivit gammalmodigt.

Substantiv som står i genitiv och beskriver släktskap eller nära förbindelse:

 • Pärs mamma kommer snart på besök.
 • Systerns pojkvän har köpt bil.
 • Familjens vänner åker med till Kreta.
 • Lärarens elever var flitiga.
 • Oskars dotter har lärt sig gå.

Substantiv som står i genitiv och beskriver att det finns något som tillhör saken:

 • Bordets duk är brun.
 • Bilens lykta.
 • Husets skorsten är hög.
 • Kan du ta tavlans mått?
 • Jag tycker om bordets färg.
 • Fyll på blommornas vas!
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med substantivet i genitiv.

Mer om grundformen eller nominativ

"Nominativ-formen" beskriver ett icke-ägande, ett icke-släktskap / icke-nära förbindelse eller att det inte finns någon eller något som tillhör.

Denna form kallas även "grundform".

Substantiv som står i grundform och beskriver ett icke-ägande:

 • Olle spelar högt.
 • Sven åkte bil snabbt.
 • En kvinna gick på gatan.
 • Vi såg ett barn som lekte.
 • Ungdomar skall lyda sina föräldrar.

Substantiv som står i grundform och inte beskriver släktskap eller nära förbindelse:

 • Pär kommer snart på besök.
 • Systern har köpt bil.
 • Familjen åker med till Kreta.
 • Läraren var flitig.
 • Oskar har lärt sig gå.

Substantiv som står i grundform och beskriver att det inte finns något som tillhör saken:

 • Bilen kör sakta.
 • De ligger på taket.
 • Vi skall måla huset snart.
 • Motorbåten behöver repareras omgående.
 • U-båten tog sig hela vägen till Canada.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med olika substantiv i grundform.

Nu vet du vad substantivets kasus är och hur de används!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.