Substantivets genus och former


Hur använder man substantivets genus och former?
Uppställning av substantivet i olika genus och former

Här följer en uppställning av substantiv i olika genus och former.

Genuset maskulinum

 • Grundform singular bestämd form: pojken.
 • Grundform singular obestämd form: pojke.
 • Grundform plural bestämd form: pojkarna.
 • Grundform plural obestämd form: pojkar.
 • Genitiv singular bestämd form: pojkens.
 • Genitiv singular obestämd form: en pojkes.
 • Genitiv plural bestämd form: pojkarnas.
 • Genitiv plural obestämd form: flera pojkars.
Övningsuppgift

Skriv ner maskulina substantiv och böj dem i deras olika former enligt ovan.

Genuset femininum

 • Grundform singular bestämd form: flickan.
 • Grundform singular obestämd form: flicka.
 • Grundform plural bestämd form: flickorna.
 • Grundform plural obestämd form: flickor.
 • Genitiv singular bestämd form: flickans.
 • Genitiv singular obestämd form: en flickas.
 • Genitiv plural bestämd form: flickornas.
 • Genitiv plural obestämd form: flera flickors.
Övningsuppgift

Skriv ner feminina substantiv och böj dem i deras olika former enligt ovan.

Genuset utrum, n-genus

 • Grundform singular bestämd form: bilen.
 • Grundform singular obestämd form: bil.
 • Grundform plural bestämd form: bilarna.
 • Grundform plural obestämd form: bilar.
 • Genitiv singular bestämd form: bilens.
 • Genitiv singular obestämd form: en bils.
 • Genitiv plural bestämd form: bilarnas.
 • Genitiv plural obestämd form: flera bilars.
Övningsuppgift

Skriv ner substantiv i n-genus och böj dem i deras olika former enligt ovan.

Genuset neutrum, t-genus

 • Grundform singular bestämd form: bordet.
 • Grundform singular obestämd form: bord.
 • Grundform plural bestämd form: borden.
 • Grundform plural obestämd form: bord.
 • Genitiv singular bestämd form: bordets.
 • Genitiv singular obestämd form: ett bords.
 • Genitiv plural bestämd form: bordens.
 • Genitiv plural obestämd form: flera bords.
Övningsuppgift

Skriv ner substantiv i t-genus och böj dem i deras olika former enligt ovan.

Nu vet du vad substantivets olika genus och former är och hur de används!


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.