Jan-Erik Johansson


Se hans fina skrivande här!
Jag heter Jan-Erik Johansson och är 73 år gammal. Jag är född i Växjö, Kronobergs län, men gick till sjöss i unga år. Efter avlagda examina vid Sjöbefälsskolan i Kalmar och Navigationsskolan i Göteborg fortsatte jag min bana till sjöss. Samtidigt med mitt jobb som styrman skrev jag noveller under fritörnarna, som sedan fann köpare både i veckopressen och litterära magasin.

1968 gick jag i land för gott, varvid högskolestudier vidtog. Under studentåren medverkade jag i ett stort antal tidningar, både i dags- och veckopress. Novellistiken har varit mitt främsta arbetsområde, men även kulturartiklar och poesi har legat mig varmt om hjärtat. Utöver min frilansmedverkan i olika media har jag även förekommit i flera novell- och diktantologier.

Ett annat övergripande intresse är hundar och hundsport, bl.a. har jag bedrivit uppfödning i mer än 4 decennier. Detta ett litet sammandrag om mig och vem jag är. Hoppas på utbyte av erfarenheter gör jag också.

Av utrymmesskälens nödtorft nödgas jag därmed sätta punkt. Sköt om er och tag väl vara på varandra. Livet är för kort för kiv och kontroverser.

Varma hälsningar, Jan-Erik

Dikter


"Tomten"


"En handfull ord"


"Förtrollad natt"


"Mårten Gås"


"Fikonspråk"


"Promenerare"


"Snart våras det"


"Pastoral"


"Möte i Calcutta"


"Främlingsskap"


Noveller


"Så hjärtligen ment ..."


"Det är inte längre som förr"Copyright © Jan-Erik Johansson 2014 -


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.