Mårten Gås


Ditt namn ej nämnas skall sen

slaktarns krok Du lämnat

blott andas fram helt svagt i

vördnadsmättad ton.

Vad mål Ditt öde haft, vad himlen

med Dig ämnat

det varslas stort och ljuvt i varje

god person.

I våra ögon skönjs den, klar som

dagen:

vår visshet om, att Du är skapt för

magen.

Ej utan mål Du gått i vall på

skånska ljungar

ej dunkel drift det var när Du tog

krävan full.

I oviss brytningstid, när hela

världen gungar

Ditt kall blev dubbelt högt, mer

värdefullt Ditt hull.

Den tron är fast, den knappast

skall förnekas,

att Du, just Du, är lämplig till att

stekas!

Ett ryggradsdjur Du var - en

okänd, klädd i fjäder,

som tanklöst gled omkring på

gödselstadens hav.

Nu är Du adlad, Du, i skrud av

gyllenläder,

och mången blodröd tår skall gjutas

vid Din grav.

Förandligad, Ditt namn ej mer

skall nämnas

och av Ditt stoft knappt krås och

ben skall lämnas.


Jan-Erik Johansson


Copyright © Jan-Erik Johansson 2014 -


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.