Droginformation.nu


Förebyggande droginformation från Droginformation.nu
Droginformation.nu

Vad är Droginformation.nu?


Droginformation.nu är en ideell insamlingsorganisation vars syfte är att få ut förebyggande droginformation till barn, ungdomar och vuxna.

Vi vill ge förebyggande droginformation till främst barn och unga så att de kan självständigt välja bort drogerna.

Droginformation.nu har också ett sk. 90-konto vilket garanterar att allmänhetens stöd verkligen går till ändamålet.

Hur länge har Droginformation.nu funnits?


Droginformation.nu startades i början av 90-talet av en orolig nybliven mamma som ville skydda sina och andras barn från drogernas skadliga verkningar.

Det är alltså över 20 år sedan Droginformation.nu startades sin verksamhet.

Sedan dess har miljoner fått vår förebyggande droginformation genom drogföreläsningar, via internet, böcker och material, e-böcker, på köpcenter och events etc.

Vad är syftet med Droginformation.nu?


Droginformation.nu's syfte är att på ett lättsamt och förnuftigt sätt sprida förebyggande droginformation till barn, ungdomar och vuxna.

Med denna droginformation från Droginformation.nu kan sedan personen själv ta ett självständigt beslut angående droger.

Droginformation.nu använder inte pekpinnar eller skrämselpropaganda när de förmedlar sin förebyggande droginformation.

Vad vill Droginformation.nu åstadkomma?


Droginformation.nu vill åstadkomma en högre medvetenhet och insikt bland barn, ungdomar och vuxna vad det gäller droger.

Mer kunskap och högre medvetenhet om droger kommer innebära att fler personer lättare kan välja bort dem.

Droginformation.nu fokuserar också på att lyfta fram betydelsen av att ha ett mål och att sträva efter att nå sina mål.

Tusentals lovord från barn, unga och vuxna visar att vi når fram och får resultat.

Vad har Droginformation.nu för planer framöver?


Droginformation.nu kommer att fortsätta med drogföreläsningar och olika events över hela Sverige för att upplysa och utbilda personer.

Informationen på internet och sociala medier har börjat byggas upp av Droginformation.nu och detta kommer att utvidgas.

Längre fram detta året kommer Droginformation.nu att lansera en egen utbildningsplattform på internet - tillgänglig för alla skolor i landet.

Vad säger de som jobbar på Droginformation.nu?


Vi har gjort några intervjuer med personalen från Droginformation.nu och samlat dem här.

Läs gärna och se vad de tycker om att jobba hos oss.

Gabriella, Droginformation.nu

Johnny "Puma", Droginformation.nu

Julia, Droginformation.nu

Radika, Droginformation.nu

Tony, Droginformation.nu

Mattias, Droginformation.nu

Åsa, Droginformation.nu

Hemsidor från Droginformation.nu


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.