Fikonspråk


Språket förändras, men är det

så käckt


att kon kallas mjölkgivningsenhet

centralt,


att kyckling blir köttmaximerings-

objekt


och bröd mäts i tarmfiberandel

globalt?


Vad är då en människa? - Frågan

är väckt.


En utbildningskorvstoppnings-

recipient,


ett värnlöst centralsamhälls-

styrningssubjekt,


- förbrukningsstatistiskt

behovsproducent?


Vart barn, varje man, varje kvinna


bör vårda vårt språk som ett arv,


och vem har ett vitten att vinna


på fackfolkets fikonspråkslarv?Jan-Erik Johansson


Copyright © Jan-Erik Johansson 2014 -


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.