Förtrollad nattFörtrollad natt


En fågel sjöng och sjöng.

Förtrollad natt.

I gräset gick en stig.

I skogen sken en hägg.

Förtrollad natt - för oss,

för dig och mig och den,

som vet vad fågeln sjöng,

och varför häggen brann

i svala vita lågor.

Som vet vart stigen gick.


Vid stranden


Liggande på rygg vid stran-

den

ser jag på måsarnas högljud-

da

lekar

eller betraktar en annalkan-

de

våg, en sten,

och snuddar en snäcka

var gång jag rör ett ben,

en vacker dag i blått och

gult

då strandstenarna

smälter

som socker.


Din skog ...


Din skog har moln

och slingrande stigar


stegen blåser

mellan trädens stammar


marken glider genom träden -

kvistar ljusnar

barr

och skuggor


Och därframme

i en solig glänta -

mitt i allt

som är putsat och strikt -

en ensam ros

som dikt.


Den gamla skogsvägen


Den ligger upplyst

av himlens alla stjärnor

och månens ljus.

Den hör ugglorna hoa,

den ser vildkattorna löpa

runt träden.

Den tar dimman till vän -

den sveper gråa mantlar

runt skygga rådjur

som inte vill synas.

Den ligger tyst och ödslig

före gryningen,

bara himlens lyktor glänser


då tiger stenarna

då slokar grenarna

då sover promenerarna

då flyger fåglarna tryggt

till små bon de byggt.


Droppande åra


Och när droppar möter ytan

faller den stora ron.

När glidande vattenbukter

smeks jämna av kvällens

händer

sköljer stillheten kring oss.


Låt oss bida vid dunkelsjöar

i en luftfamn, som aldrig kan

såra.

Så ska frälsning vara;

som en högsommars droppande

åra.


Jan-Erik Johansson


Copyright © Jan-Erik Johansson 2014 -


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.