En handfull ord


En handfull ord


En hand full av ord

skulle jag vilja ge dig.

Titta bara! Ser du

de talande fingrarna, hur

det gnistrar i min hand-

flata -

enkom för dig...

Varenda liten finger-

rörelse

önskar jag fylld

av ord.

Inget märkvärdigt alls,

men ändå innehållande rytm,

metaforer, ja, allt.

Vänliga ord som kommer

med vinden

ur mina öppna handflator-

kärlekens ord, som följer

ditt långa, fladdrande hår

allt längre in i skogen.


Så kommer du till mig


Du kommer

smekande stilla.

Dimmornas töcken viker.

Morgondagens glädjetårar

glittrar mellan gräsets fingrar.


Du stiger fram.

Ditt ansikte lyser

av renhet.

Den klara blicken...

Den aprikoslena kinden...


Så, ja just så, stiger du fram,

vacker, älskad.

Solen vandrar

leende över sommarängen

och sluter allt och oss i sin famn.


Så kommer du till mig, alltid.

Frisk och ren som morgonvind

och skingrar i dimma och mörker.

Du utplånar mina dystra tankar som

ett moln

och min tvekan som en sky.


Silvermåne


I månens ljus

på dig jag tänkt,

av daggen stänkt.

Och i morgon, när

du åter vaknar opp,

ditt hjärta bär

mitt längtans hopp -

i drömmen skänkt

av tankar som

jag tänkt

bland körsbärsblom

i silvermånens ljus -

ett längtans hopp

i lycksalighetens rus.


Rikedom


Man äger hela världen

blott man är två.

Kom älskade låt oss äga

varandra då...


Lärdom


De gångna åren har skänkt oss lärdom

om varandra.

Åderlåtna, åldrade vandrar vi tillsammans.

Våra världar har vidgats, åren har givit

oss svar; en samlad lärdom om varandra.

I dag är vi hela speglar

av ungdomens ljuva drömmar.

Svaren kommer med åren,

läker såren och helar

för alltid.


Jan-Erik Johansson


Copyright © Jan-Erik Johansson 2014 -


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.