Marlene Zilberstein, Bryssel


En presentation
Marlene Zilberstein, Bryssel

Marlene Zilberstein, översättare och skribent. Har bott i Italien och Luxemburg men är numera bosatt i Bryssel.

[email protected] - Hemsida

Välkommen att ta kontakt med Marlene eller besöka hennes hemsida!

Marlene Zilberstein har skrivit följande:

"Idiom - eller konsten att uttrycka sig obegripligt"

"Runstenar, brevduvor och fioler"

"Att vara tyst är att ta ställning"

Copyright © 2009 Marlene Zilberstein, Bryssel.Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.