Idiom – konsten att uttrycka sig obegripligt


Marlene Zilberstein, Bryssel
Marlene Zilberstein, Bryssel

Marlene Zilberstein, översättare och skribent. Har bott i Italien och Luxemburg men är numera bosatt i Bryssel.

[email protected] - Hemsida

Välkommen att ta kontakt med Marlene eller besöka hennes hemsida!


Idiom – eller konsten att uttrycka sig obegripligt

Att använda sig av idiomatiska uttryck när man talar gör att språket blir både målande och levande. Om någon som beter sig på ett lite märkligt sätt säger vi gärna att han eller hon har en skruv lös och någon som har fått lite för mycket att dricka är lite rund under fötterna. Dessa uttryck är väldigt vanliga och vi använder dem varje dag utan att vi kanske ens tänker på det.

Uttrycken fungerar också som ett slags kulturbärare. Är man inte en del av kulturen så består ju uttrycken bara av tomma ord. Vad betyder till exempel att någon är bakom flötet? Vaddå, nej jag är inte fiskeintresserad.... Det är ofta dessa idiomatiska uttryck som är den knepigaste biten när vi lär oss främmande språk. Just för att det inte är som med andra glosor, dvs bara att traggla och nöta. Dessa uttryck betyder ju något annat än det som orden betyder vart och ett för sig. Uttrycket ”helheten är mer än summan av de olika delarna” beskriver exakt vad det handlar om.

Idiomatiska uttryck är inte samma sak som ordspråk. Ett ordspråk är en fras som används i språket för att uttrycka ett budskap eller en värdering. Ordspråken har alltid samma form, de anpassas inte grammatiskt efter sammanhanget. Exempel på ordspråk är Morgonstund har guld i mund, Tala är silver, tiga är guld.

Idiomatiska uttryck däremot infogas i språket och anpassas därmed grammatiskt efter sammanhanget. Exempelvis Att vara blåögd: ”Kalle är så blåögd, honom kan man lura hur lätt som helst. Vara i ropet: ”Spikmattor är väldigt i ropet just nu”.

Något som jag tycker är väldigt spännande är att ett lands kultur ofta återspeglas i de idiomatiska uttrycken. Man kan därmed förstå lite mer av landets kultur och historia om man studerar de idiomatiska uttrycken. På svenska säger vi ibland De är lika goda kålsupare, dvs de är inte bättre än någon annan. Men kålsupare är knappast ett ord som vi använder till vardags. Det betyder enligt Wikipedia någon som äter kålsoppa, dvs väldigt billig mat. Om man spånar vidare på detta kan man tänka sig det fattiga svenska bondesamhället där alla var lika arma och ingen var finare än någon annan. Att ha tomtar på loftet är också ett spännande uttryck för att vara lite knasig, tokig. Man kan tänka sig att det har uppstått då man ville bekriva någon som trodde sig ha sett tomtar, troll eller andra fantasifigurer som man trodde på förr i världen. Uttrycket Inte sen Eldkvarn brann, alltså för otroligt länge sen, är också intressant. Det grundar sig i en verklig historisk händelse, Eldkvarnsbranden på Kungsholmen i Stockholm 1878, och är därmed en konkret historiebärare.

Tittar vi på idiomatiska uttryck i andra språk kan vi även få en spännande inblick i dessa länders kultur och historia. Är det någon till exempel som aldrig har frågat sig var uttrycket Det regnar katter och hundar på engelska kommer ifrån? Och för att säga ”det där är inte mitt bord” på italienska säger man Det där är inte min tallrik pasta.

På svenska säger vi ibland om någon som har lite tokiga idéer att han eller hon har griller i huvet. Man kan undra vad ”griller” betydet. Är det skridskor det handlar om? Nej, på italienska säger man att någon har ”grilli”, dvs gräshoppor, i huvet. Personen i fråga har alltså en massa tokiga idéer som hoppar runt i huvet utan logik och ordning. Uttrycket blir med ens klart som korvspad även på svenska.


Copyright © 2009 Marlene Zilberstein, Bryssel.

Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.