Jag är rädd att bli lämnad


Maria Cavalli
Maria Cavalli

Maria Cavalli


Jag är rädd att bli lämnad och vara den som är ensam kvar. Aldrig hinna säga allt jag vill säga och göra allt jag är ämnad för att göra. Att skada någon så djupt att jag lämnar ett öppet blödande sår bakom mig.Jag är rädd att vara för stolt för att reparera mina misstag och att inte hinna förstå alla människor jag vill förstå. Att mina kära vänder mig ryggen och ej vill känna mig vid.Jag är rädd att vara den med kortast tid.
Copyright © 2010 Maria Cavalli

Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.