Min pappa lever!


Heike Kunkel
Han lever!

Hurra - min pappa - han lever!


När jag tänker på honom då lever han.

När jag talar med honom då lever han.


Han lever!

Hurra - min pappa - han lever!


När han lever så lever också jag.

När han är död så är också jag som död.


Han är inte död! Han lever!

Hurra - min pappa - han lever!


Därför lever också jag.

Är det inte underbart?


Heike Kunkel


Copyright ©Heike Kunkel 2014


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.