Var noga hur du går...


Sten Urban
Fiske vid Öresundsbron


Utvalda tänkespråk från Sten Urban.


Var noga hur du går.
Kanske följer någon dina spår.Lögnen har på sikt ingen chans.
Sanningen dyker alltid upp någonstans.Den som låtsas förstå
lyfter samtalet till fel nivå.Beröm den bästa delen.
Det kommer att rätta felen.Fans speglar sig i sina idolers glans.Den som varit nere och vänt
på helvetet har känt.Det finns många växlar på livets spår.
Det gäller att veta vart färden går.Ibland måste något tagas bort
för att det skall växa rätt sort.Tomgång är kraft utan framgång.Det finns inget tak för mänskliga bedrifter.
Nya rekord kommer alltid att noteras i våra skrifter.Välklädd är välsedd.Teorin i ett ämne ger grundplatån.
Praktisk erfarenhet vidgar kompetensnivån.Massmedia vinklar och serverar.
De sväljer allt som inte själva observerar.När det röres om i grytan
blir det undre synligt uppå ytan.Prova nya grepp innan du tappar taget.
Den som ligger steget före vinner ofta slaget.När trycket är uppe
är det bara att rulla på
och ösa in lite kol då och då.Små barns bedrövelser
glöms snart bort i nya förströelser.Folk skulle använda sina ansiktsmuskler mycket mer
om de visste hur charmiga de blir när de ler.Genom att i förväg se runt nästa hörn
undviker de framsynta en och annan törn.En stor vinst i ovana händer
upp och ner på tillvaron vänder.
Copyright © 2010 Sten Urban.

Välkommen att ta kontakt med Sten Urban via mig! Kontakta här!.

Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.